Tyskland

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra et Europa i forandring

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

As Europe's largest economy and second most populous nation (after Russia), Germany is a key member of the continent's economic, political, and defense organizations. European power struggles immersed Germany in two devastating World Wars in the first half of the 20th century and left the country occupied by the victorious Allied powers of the US, UK, France, and the Soviet Union in 1945. With the advent of the Cold War, two German states were formed in 1949: the western Federal Republic of Germany (FRG) and the eastern German Democratic Republic (GDR). The democratic FRG embedded itself in key Western economic and security organizations, the EC, which became the EU, and NATO, while the Communist GDR was on the front line of the Soviet-led Warsaw Pact. The decline of the USSR and the end of the Cold War allowed for German unification in 1990. Since then, Germany has expended considerable funds to bring Eastern productivity and wages up to Western standards. In January 1999, Germany and 10 other EU countries introduced a common European exchange currency, the euro.


Udviklingsperspektiver

Germany's affluent and technologically powerful economy - the fifth largest in the world - has become one of the slowest growing economies in the euro zone. A quick turnaround is not in the offing in the foreseeable future. Growth in 2001-03 fell short of 1%, rising to 1.7% in 2004 before falling back to 0.9% in 2005. The modernization and integration of the eastern German economy continues to be a costly long-term process, with annual transfers from west to east amounting to roughly $70 billion. Germany's aging population, combined with high unemployment, has pushed social security outlays to a level exceeding contributions from workers. Structural rigidities in the labor market - including strict regulations on laying off workers and the setting of wages on a national basis - have made unemployment a chronic problem. Corporate restructuring and growing capital markets are setting the foundations that could allow Germany to meet the long-term challenges of European economic integration and globalization, particularly if labor market rigidities are further addressed. In the short run, however, the fall in government revenues and the rise in expenditures have raised the deficit above the EU's 3% debt limit.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 82.424.609 mennesker i Tyskland pr. juli 2004; (i 2002 var der 82.495.000 - og i 1980 var befolkningstallet 78.289.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 0,2%. Det anslås, at befolkningen i år 2015 udgør 80,3 mio. mennesker, og det er beregnet, at der i 2020 vil være 82.294.233 mennesker i Tyskland.

Areal: 357.000 km² ... befolkningstæthed: 231 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 33,9% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 12,5% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 85 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 78 år. Andel af befolkningen under 15 år: 15,1%. Andel over 65 år: 16,9%.

Børnedødelighed: 4 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 5 dør inden de er 5 år.

Fejl- & underernæring: Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 3411 kCal, deraf fra kød 1067 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Tyskland ca. 354 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Tyskland råder de fattigste 20% over blot 5,7% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 44,7% af indkomsterne (1998).

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 1.876.340.000.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 3 af 171 lande. Landbrugets andel er på 1%, industriens på 30% og servicevirksomhed udgør 69% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 22740 US$ i 2002 / målt som PPP: 26980 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 4.264 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 6.143 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 1,3% af det samlede energiforbrug.

Vandudnyttelse: Vand er essentielt, og i Tyskland udnyttes eller udvindes i alt 579 m³ vand pr. indbygger årligt (målt i 1991). I Danmark udvindes og udnyttes 233 m³ vand årligt pr. indbygger.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 9555 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 7288 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 29,3% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Tyskland blot 3,70% af landbrugsarealet (2003)

Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed: På en opgørelse over demokratiets status i 149 lande (der toppes af Finland og Danmark og afsluttes af Libyen og Burma) ligger Tyskland på en plads som nr. 13 (maj 2004). På en tilsvarende opgørelse over pressefrihed i de samme 149 lande, der toppes af Danmark og Sverige afsluttes af Cuba og Nord Korea er placeringen blandt de nævnte lande ca. den sammen med Tyskland på en plads som nr. 13 (maj 2004).

Kvinder i parlamentet: Kvinder er ofte underrepræsenteret i de højere lovgivende forsamlinger. I Tyskland sidder der 32% kvinder i landets parlament (i Danmark er der ca. 38% kvinder i Folketinget)

Internet og computere: 431,3 personer ud af hver 1000 har en PC (2002) og 412 af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Tyskland, hvor papirforbruget, der i 1990 udgjorde 201,790 kg pr person, støt og roligt er vokset til 219,470 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Tyskland konsumerer 7,100 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Tyskland er vokset fra 46 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 853 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Det samlede oplag af aviser svarer til at der er 305 aviser pr 1000 personer. Derudover er der 570 radioer pr 1000 personer og 661 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … det er ikke noget ukendt fænomen, at trafikken er vokset. I 1980 var der i Tyskland ikke en samlet oversigt over antallet af busser, vare- og lastvogne, mens der var 296,2 personbiler pr 1000 indbyggere. Udover at befolkningen i mellemtiden også var forøget, så var antallet af busser, vare- og lastvogne i 2000 øget til 41,0 (2001) og antallet af personbiler øget til 520,6 pr 1000 indbyggere i 2000.

Uddannelse: I 1996 var 86% af børnene er tilmeldt grundskolen (1-5.kl) og 88% var tilmeldt mellemskole (6-10.kl).

, Antal turister: Der ankom i alt 20.673.029 udenlandske turister til Tyskland i 2003. Samtidig rejste 92.533.333 turister fra Tyskland til udlandet.

Turistindtægter: ialt 85.705 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Tyskland, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 96.057 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter et underskud på -10.352 mio. UShvortil yderligere skal lægges værdien af den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Turistindustrien udgør en meget væsentlig faktor for beskæftigelsen med 1.204.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 4.159.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 10,8% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Tysklands statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Tyskland
Opdateret: Monday, June 25th, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009