Polen

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra et Europa i forandring

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

Poland is an ancient nation that was conceived near the middle of the 10th century. Its golden age occurred in the 16th century. During the following century, the strengthening of the gentry and internal disorders weakened the nation. In a series of agreements between 1772 and 1795, Russia, Prussia, and Austria partitioned Poland amongst themselves. Poland regained its independence in 1918 only to be overrun by Germany and the Soviet Union in World War II. It became a Soviet satellite state following the war, but its government was comparatively tolerant and progressive. Labor turmoil in 1980 led to the formation of the independent trade union "Solidarity" that over time became a political force and by 1990 had swept parliamentary elections and the presidency. A "shock therapy" program during the early 1990s enabled the country to transform its economy into one of the most robust in Central Europe, but Poland still faces the lingering challenges of high unemployment, underdeveloped and dilapidated infrastructure, and a poor rural underclass. Solidarity suffered a major defeat in the 2001 parliamentary elections when it failed to elect a single deputy to the lower house of Parliament, and the new leaders of the Solidarity Trade Union subsequently pledged to reduce the Trade Union's political role. Poland joined NATO in 1999 and the European Union in 2004. With its transformation to a democratic, market-oriented country largely completed, Poland is an increasingly active member of Euro-Atlantic organizations.


Udviklingsperspektiver

Poland has steadfastly pursued a policy of economic liberalization throughout the 1990s and today stands out as a success story among transition economies. Even so, much remains to be done, especially in bringing down the unemployment rate - currently the highest in the EU. The privatization of small- and medium-sized state-owned companies and a liberal law on establishing new firms has encouraged the development of the private business sector, but legal and bureaucratic obstacles alongside persistent corruption are hampering its further development. Poland's agricultural sector remains handicapped by surplus labor, inefficient small farms, and lack of investment. Restructuring and privatization of "sensitive sectors" (e.g., coal, steel, railroads, and energy), while recently initiated, have stalled. Reforms in health care, education, the pension system, and state administration have resulted in larger-than-expected fiscal pressures. Further progress in public finance depends mainly on reducing losses in Polish state enterprises, restraining entitlements, and overhauling the tax code to incorporate the growing gray economy and farmers, most of whom pay no tax. The previous Socialist-led government introduced a package of social and administrative spending cuts to reduce public spending by about $17 billion through 2007, but full implementation of the plan was trumped by election-year politics in 2005. The right-wing Law and Justice party won parliamentary elections in September, and Lech KACZYNSKI won the presidential election in October 2005, running on a state-interventionist fiscal and monetary platform. Poland joined the EU in May 2004, and surging exports to the EU contributed to Poland's strong growth in 2004, though its competitiveness could be threatened by the zloty's appreciation. GDP per capita roughly equals that of the three Baltic states. Poland stands to benefit from nearly $23.2 billion in EU funds, available through 2006. Farmers have already begun to reap the rewards of membership via booming exports, higher food prices, and EU agricultural subsidies.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 38.626.349 mennesker i Polen pr. juli 2004; (i 2002 var der 38.232.300 - og i 1980 var befolkningstallet 35.574.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 0,0%. Det anslås, at befolkningen i år 2015 udgør 38,4 mio. mennesker, og det er beregnet, at der i 2020 vil være 37.840.161 mennesker i Polen.

Areal: 313.000 km² ... befolkningstæthed: 123 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 45,9% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 38,3% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 103 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 74 år. Andel af befolkningen under 15 år: 18,2%. Andel over 65 år: 12,4%.

Børnedødelighed: 8 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 9 dør inden de er 5 år.

Fejl- & underernæring: Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 3368 kCal, deraf fra kød 894 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Polen ca. 233 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Polen råder de fattigste 20% over blot 7,8% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 39,7% af indkomsterne (1998). <2% af befolkningen lever for under 2$ pr. dag, og <2% lever for under 1$ pr. dag (1998)

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 176.610.000.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 22 af 171 lande. Landbrugets andel er på 3%, industriens på 30% og servicevirksomhed udgør 66% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 4570 US$ i 2002 / målt som PPP: 10450 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 2.344 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 3.107 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 0,8% af det samlede energiforbrug.

Vandudnyttelse: Vand er essentielt, og i Polen udnyttes eller udvindes i alt 321 m³ vand pr. indbygger årligt (målt i 1991). I Danmark udvindes og udnyttes 233 m³ vand årligt pr. indbygger.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 7797 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 154 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 11,9% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Polen blot 0,30% af landbrugsarealet (2003)

Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed: På en opgørelse over demokratiets status i 149 lande (der toppes af Finland og Danmark og afsluttes af Libyen og Burma) ligger Polen på en plads som nr. 31 (maj 2004). På en tilsvarende opgørelse over pressefrihed i de samme 149 lande, der toppes af Danmark og Sverige afsluttes af Cuba og Nord Korea er placeringen blandt de nævnte lande ca. den sammen med Polen på en plads som nr. 27 (maj 2004).

Kvinder i parlamentet: Kvinder er ofte underrepræsenteret i de højere lovgivende forsamlinger. I Polen sidder der 20% kvinder i landets parlament (i Danmark er der ca. 38% kvinder i Folketinget)

Internet og computere: 105,6 personer ud af hver 1000 har en PC (2002) og 230 af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Polen, hvor papirforbruget, der i 1990 udgjorde 24,080 kg pr person, støt og roligt er vokset til 66,800 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Polen konsumerer 3,400 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Polen er vokset fra 2 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 280 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Det samlede oplag af aviser svarer til at der er 102 aviser pr 1000 personer. Derudover er der 523 radioer pr 1000 personer og 422 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … det er ikke noget ukendt fænomen, at trafikken er vokset. I 1980 var der i Polen 19,3 busser, vare- og lastvogne samt 67,0 personbiler pr 1000 indbyggere. Udover at befolkningen i mellemtiden også var forøget, så var antallet af busser, vare- og lastvogne i 2000 øget til 50,8 og antallet af personbiler øget til 258,4 pr 1000 indbyggere i 2000.

Uddannelse: I 1990 var 97% af børnene er tilmeldt grundskolen (1-5.kl) og i 1996 var andelen vokset til 95%. Derudover var 76% tilmeldt mellemskole (6-10.kl) i 1990, og det var øget til 85% i 1996.

Antal turister: Der ankom i alt 16.481.857 udenlandske turister til Polen i 2003. Samtidig rejste 72.048.000 turister fra Polen til udlandet.

Turistindtægter: ialt 9.150 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Polen, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 11.624 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter et underskud på -2.474 mio. US$, hvortil yderligere skal lægges værdien af den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Turistindustrien udgør en ganske væsentlig faktor for beskæftigelsen med 303.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 1.208.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 8,2% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Polens statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Polen
Opdateret: Monday, June 25th, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009