Spanien

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra et Europa i forandring

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

Spain's powerful world empire of the 16th and 17th centuries ultimately yielded command of the seas to England. Subsequent failure to embrace the mercantile and industrial revolutions caused the country to fall behind Britain, France, and Germany in economic and political power. Spain remained neutral in World Wars I and II but suffered through a devastating civil war (1936-39). A peaceful transition to democracy following the death of dictator Francisco FRANCO in 1975, and rapid economic modernization (Spain joined the EU in 1986) gave Spain a dynamic and rapidly growing economy and made it a global champion of freedom and human rights. The government continues to battle the Basque Fatherland and Liberty (ETA) terrorist organization, but its major focus for the immediate future will be on measures to reverse the severe economic recession that started in mid-2008.


Udviklingsperspektiver

The Spanish economy boomed from 1986 to 1990, averaging five percent annual growth. After a European-wide recession in the early 1990s, the Spanish economy resumed moderate growth starting in 1994. Spain's mixed capitalist economy supports a GDP that on a per capita basis is 80% that of the four leading West European economies. The center-right government of former President AZNAR successfully worked to gain admission to the first group of countries launching the European single currency (the euro) on 1 January 1999. The AZNAR administration continued to advocate liberalization, privatization, and deregulation of the economy and introduced some tax reforms to that end. Unemployment fell steadily under the AZNAR administration but remains high at 10.1%. Growth of 2.5% in 2003, 2.6% in 2004, and 3.4% in 2005 was satisfactory given the background of a faltering European economy. The socialist president, RODRIGUEZ ZAPATERO, has initiated economic and social reforms that are generally popular among the masses of people, but that are anathema to religious and other conservative elements. Adjusting to the monetary and other economic policies of an integrated Europe, reducing unemployment, and absorbing widespread social changes will pose challenges to Spain over the next few years.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 40.280.780 mennesker i Spanien pr. juli 2004; (i 2002 var der 40.917.000 - og i 1980 var befolkningstallet 37.542.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 0,5%. Det anslås, at befolkningen i år 2015 udgør 41,5 mio. mennesker, og det er beregnet, at der i 2020 vil være 40.815.213 mennesker i Spanien.

Areal: 506.000 km² ... befolkningstæthed: 80 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 26,1% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 23,7% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 72 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 78 år. Andel af befolkningen under 15 år: 15%. Andel over 65 år: 17%.

Børnedødelighed: 5 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 6 dør inden de er 5 år.

Fejl- & underernæring: Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 3353 kCal, deraf fra kød 929 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Spanien ca. 436 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Spanien råder de fattigste 20% over blot 7,5% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 40,3% af indkomsterne (1998).

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 596.469.100.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 10 af 171 lande. Landbrugets andel er på 3%, industriens på 30% og servicevirksomhed udgør 66% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 14580 US$ i 2002 / målt som PPP: 21210 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 3.127 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 5.142 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 1,3% af det samlede energiforbrug.

Vandudnyttelse: Vand er essentielt, og i Spanien udnyttes eller udvindes i alt 884 m³ vand pr. indbygger årligt (målt i 1997). I Danmark udvindes og udnyttes 233 m³ vand årligt pr. indbygger.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 6986 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 312 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 8% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Spanien blot 1,66% af landbrugsarealet (2003)

Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed: På en opgørelse over demokratiets status i 149 lande (der toppes af Finland og Danmark og afsluttes af Libyen og Burma) ligger Spanien på en plads som nr. 18 (maj 2004). På en tilsvarende opgørelse over pressefrihed i de samme 149 lande, der toppes af Danmark og Sverige afsluttes af Cuba og Nord Korea er placeringen blandt de nævnte lande ca. den sammen med Spanien på en plads som nr. 15 (maj 2004).

Kvinder i parlamentet: Kvinder er ofte underrepræsenteret i de højere lovgivende forsamlinger. I Spanien sidder der 28% kvinder i landets parlament (i Danmark er der ca. 38% kvinder i Folketinget)

Internet og computere: 196 personer ud af hver 1000 har en PC (2002) og 156 af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Spanien, hvor papirforbruget, der i 1990 udgjorde 110,450 kg pr person, støt og roligt er vokset til 169,600 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Spanien konsumerer 4,600 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Spanien er vokset fra 24 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 887 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Det samlede oplag af aviser svarer til at der er 100 aviser pr 1000 personer. Derudover er der 330 radioer pr 1000 personer og 564 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … det er ikke noget ukendt fænomen, at trafikken er vokset. I 1980 var der i Spanien 36,8 busser, vare- og lastvogne samt 201,3 personbiler pr 1000 indbyggere. Udover at befolkningen i mellemtiden også var forøget, så var antallet af busser, vare- og lastvogne i 2000 øget til 97,6 og antallet af personbiler øget til 428,2 pr 1000 indbyggere i 2000.

Uddannelse: I 1990 var 100% af børnene er tilmeldt grundskolen (1-5.kl) og i 1996 var andelen vokset til 100%.

Læsefærdighed: I 2002 kunne ca. 98% af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

Antal turister: Der ankom i alt 57.528.229 udenlandske turister til Spanien i 2003. Samtidig rejste 5.918.200 turister fra Spanien til udlandet.

Turistindtægter: ialt 49.623 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Spanien, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 21.399 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter 25.224 mio. US$, hvorfra skal trækkes, den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Der bliver ikke meget tilbage herfra til støtte til den lokale udvikling, hvilket gør socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvarlige turistinitiativer så meget desto mere påtrængende. Turistindustrien udgør en meget væsentlig faktor for beskæftigelsen med 1.279.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 3.261.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 19,9% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Spaniens statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Spanien
Opdateret: Monday, June 25th, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009