Luxembourg

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra et Europa i forandring

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

Founded in 963, Luxembourg became a grand duchy in 1815 and an independent state under the Netherlands. It lost more than half of its territory to Belgium in 1839, but gained a larger measure of autonomy. Full independence was attained in 1867. Overrun by Germany in both World Wars, it ended its neutrality in 1948 when it entered into the Benelux Customs Union and when it joined NATO the following year. In 1957, Luxembourg became one of the six founding countries of the European Economic Community (later the European Union), and in 1999 it joined the euro currency area.


Udviklingsperspektiver

This stable, high-income economy - benefitting from its proximity to France, Belgium, and Germany - features solid growth, low inflation, and low unemployment. The industrial sector, initially dominated by steel, has become increasingly diversified to include chemicals, rubber, and other products. Growth in the financial sector, which now accounts for about 28% of GDP, has more than compensated for the decline in steel. Most banks are foreign-owned and have extensive foreign dealings. Agriculture is based on small family-owned farms. The economy depends on foreign and cross-border workers for more than 30% of its labor force. Although Luxembourg, like all EU members, has suffered from the global economic slump, the country enjoys an extraordinarily high standard of living - GDP per capita ranks first in the world.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 462.690 mennesker i Luxembourg pr. juli 2004; (i 2002 var der 444.000 - og i 1980 var befolkningstallet 364.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 0,9%. Det er beregnet, at der i 2020 vil være 550.408 mennesker i Luxembourg.

Areal: 2.586 km² ... befolkningstæthed: 179 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 23,3% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 9% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 69 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 78 år. Andel af befolkningen under 15 år: 19%. Andel over 65 år: 14,5%.

Børnedødelighed: 5 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 5 dør inden de er 5 år.

Fejl- & underernæring: Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 3625 kCal, deraf fra kød 1142 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Luxembourg ca. 253 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Luxembourg råder de fattigste 20% over blot 8% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 39,7% af indkomsterne (1998).

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 17.522.950.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 67 af 171 lande. Landbrugets andel er på 1%, industriens på 20% og servicevirksomhed udgør 79% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 39470 US$ i 2002 / målt som PPP: 53290 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 8.714 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 13.671 kwh pr. indbygger i 2001.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 19366 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 138 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 14,4% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Luxembourg blot 1,71% af landbrugsarealet (2003)

Internet og computere: 240 personer af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Luxembourg, hvor papirforbruget støt og roligt er vokset til 138,520 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Luxembourg konsumerer 0,700 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Luxembourg er vokset fra 65 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 1296 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Der er 595 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … det er ikke noget ukendt fænomen, at trafikken er vokset. I 1980 var der i Luxembourg 33,0 busser, vare- og lastvogne samt 353,3 personbiler pr 1000 indbyggere. Udover at befolkningen i mellemtiden også var forøget, så var antallet af busser, vare- og lastvogne i 2000 øget til 111,7 og antallet af personbiler øget til 625,2 pr 1000 indbyggere i 2000.

Antal turister: Der ankom i alt 869.410 udenlandske turister til Luxembourg i 2003.

Turistindtægter: ialt 2.064 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Luxembourg, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 2.365 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter et underskud på -301 mio. US$, hvortil yderligere skal lægges værdien af den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Turistindustrien udgør en meget væsentlig faktor for beskæftigelsen med 8.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 27.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 14,4% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Luxembourgs statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Luxembourg
Opdateret: Monday, June 25th, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009