Chile

- nyheder, landebeskrivelser, seværdigheder og aktuel information fra det store Latinamerikanske kontinent

 


   

Historie - Politisk udg.punkt

Prior to the coming of the Spanish in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Mapuche inhabited central and southern Chile. Although Chile declared its independence in 1810, decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818. In the War of the Pacific (1879-83), Chile defeated Peru and Bolivia and won its present northern regions. It was not until the 1880s that the Mapuche Indians were completely subjugated. After a series of elected governments, a three-year-old Marxist government of Salvador ALLENDE was overthrown in 1973 by a military coup led by Augusto PINOCHET, who ruled until a freely elected president was installed in 1990. Sound economic policies, maintained consistently since the 1980s, have contributed to steady growth, reduced poverty rates by over half, and have helped secure the country's commitment to democratic and representative government. Chile has increasingly assumed regional and international leadership roles befitting its status as a stable, democratic nation.


Udviklingsperspektiver

Chile has a market-oriented economy characterized by a high level of foreign trade. During the early 1990s, Chile's reputation as a role model for economic reform was strengthened when the democratic government of Patricio AYLWIN - which took over from the military in 1990 - deepened the economic reform initiated by the military government. Growth in real GDP averaged 8% during 1991-97, but fell to half that level in 1998 because of tight monetary policies implemented to keep the current account deficit in check and because of lower export earnings - the latter a product of the global financial crisis. A severe drought exacerbated the recession in 1999, reducing crop yields and causing hydroelectric shortfalls and electricity rationing, and Chile experienced negative economic growth for the first time in more than 15 years. Despite the effects of the recession, Chile maintained its reputation for strong financial institutions and sound policy that have given it the strongest sovereign bond rating in South America. By the end of 1999, exports and economic activity had begun to recover, and growth rebounded to 4.2% in 2000. Growth fell back to 3.1% in 2001 and 2.1% in 2002, largely due to lackluster global growth and the devaluation of the Argentine peso. Chile's economy began a slow recovery in 2003, growing 3.2%, and accelerated to 6.1% in 2004-05, while Chile maintained a low rate of inflation. GDP growth benefited from high copper prices, solid export earnings (particularly forestry, fishing, and mining), and stepped-up foreign direct investment. Unemployment, however, remains stubbornly high. Chile deepened its longstanding commitment to trade liberalization with the signing of a free trade agreement with the US, which took effect on 1 January 2004. Chile signed a free trade agreement with China in November 2005, and it already has several trade deals signed with other nations and blocs, including the European Union, Mercosur, South Korea, and Mexico. Record-high copper prices helped to strengthen the peso to a 5½-year high, as of December 2005, and will boost GDP in 2006.     

Se her! - Statistik & Information

Antal indbyggere: Der bor ialt ca. 15.823.957 mennesker i Chile pr. juli 2004; (i 2002 var der 15.589.000 - og i 1980 var befolkningstallet 11.147.000 ) Den årlige befolkningstilvækst er i øjeblikket ca. 1,2%. Det anslås, at befolkningen i år 2015 udgør 17,8 mio. mennesker, og det er beregnet, at der i 2020 vil være 18.878.700 mennesker i Chile.

Areal: 757.000 km² ... befolkningstæthed: 21 mennesker pr km². Landbrugsarealet udgør 2,6% af det totale areal (2001).

Befolkningsfordeling: ca. 14,1% af befolkningen bor i landområder (2002). Det svarer til at der i landområderne bor 113 mennesker pr. km² landbrugsjord (2001).

Levealder og aldersfordeling: Gennemsnitlig levealder ca. 76 år. Andel af befolkningen under 15 år: 27,4%. Andel over 65 år: 7,3%.

Børnesundhed: Andelen af børn, der er underernærede, var i 1990 8%, og i 1998 4% af samtlige børn. Det er konstateret, at 1% af børnene er undervægtige og 2% er mindre eller lavere end de burde være (undersøgelser fra perioden 1995-2001)

Børnedødelighed: 10 af hver 1000 fødte børn dør inden de er 1 år, og 12 dør inden de er 5 år.

Drikkevand: 93% af befolkningen har adgang til stabil forsyning af rent drikkevand. 99% af befolkningen i byerne har adgang til sikkert/rent drikkevand - og 58% af landbefolkningen.

Fejl- & underernæring: 1% af børn under 5 år lider af fejlernæring eller underernæring . Gennemsnitligt daglig kalorieindtagelse for hele befolkningen: 2858 kCal, deraf fra kød 611 kCal (for Danmark er de tilsvarende tal 3.317 og 1.229)

Antal læger: Der er i Chile ca. 115 læger pr. 100.000 indbyggere (i Danmark er der 338).

Fattigdom og ulighed: Ulighed: I Chile råder de fattigste 20% over blot 3,2% af de samlede indkomster, mens de rigeste 20% råder over 61,3% af indkomsterne (1998). 9.6% af befolkningen lever for under 2$ pr. dag, og <2% lever for under 1$ pr. dag (1998)

Nationalproduktet og dets fordeling: Den det samlede bruttonationalindkomst udgør 66.317.490.000 US$ (2002). Det placerer landet i en verdensrangorden som nr. 43 af 171 lande. Landbrugets andel er på 9%, industriens på 34% og servicevirksomhed udgør 57% (2000).

Nationalindkomst pr. person: 4250 US$ i 2002 / målt som PPP: 9420 $ (målt i internationale $, der stort set svarer til en US$) (PPP = Payment Power Parity = internationalt sammenlignelig købekraftværdi).

Energiforbrug: energi ialt: 1.545 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til "kilo olie equivalenter"), - deraf udgør elektricitet 2.574 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 11,3% af det samlede energiforbrug.

Vandudnyttelse: Vand er essentielt, og i Chile udnyttes eller udvindes i alt 1.629 m³ vand pr. indbygger årligt (målt i 1987). I Danmark udvindes og udnyttes 233 m³ vand årligt pr. indbygger.

Miljømæssige forhold: Udledning af CO²: 3912 kg CO² pr. indbygger i 2002

Naturbeskyttelse og fredning: ...Der er ialt 87 Nationalparker og naturbeskyttelsesområder (2002), som ialt udgør 3,6% af det samlede landareal.

Økologiske landbrug: … er vel i virkeligheden den mest naturlige måde at dyrke jorden på. Alligevel udgør økologiske landbrug i Chile blot 1,50% af landbrugsarealet (2003)

Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed: På en opgørelse over demokratiets status i 149 lande (der toppes af Finland og Danmark og afsluttes af Libyen og Burma) ligger Chile på en plads som nr. 17 (maj 2004). På en tilsvarende opgørelse over pressefrihed i de samme 149 lande, der toppes af Danmark og Sverige afsluttes af Cuba og Nord Korea er placeringen blandt de nævnte lande ca. den sammen med Chile på en plads som nr. 19 (maj 2004).

Kvinder i parlamentet: Kvinder er ofte underrepræsenteret i de højere lovgivende forsamlinger. I Chile sidder der 13% kvinder i landets parlament (i Danmark er der ca. 38% kvinder i Folketinget)

Internet og computere: 119,3 personer ud af hver 1000 har en PC (2002) og 238 af hver 1000 anvender internettet (2001).

Det såkaldt "papirløse samfund": … er ikke slået igennem i Chile, hvor papirforbruget, der i 1990 udgjorde 30,840 kg pr person, støt og roligt er vokset til 70,040 kg pr person i 2002.

Kaffeforbrug: Hver person i Chile konsumerer 0,600 kg kaffe. I Danmark er omfanget 9 kg kaffe pr. person årligt.

Telefon: Antallet af mobiltelefoner i Chile er vokset fra 14 mobiltelefoner pr 1000 indbyggere i 1995 til 358 mobiltlf. pr. 1000 indb. i 2003.

Massekommunikation: Det samlede oplag af aviser svarer til at der er 98 aviser pr 1000 personer. Derudover er der 759 radioer pr 1000 personer og 523 TV-apparater pr 1000 indbyggere

Trafik: … det er ikke noget ukendt fænomen, at trafikken er vokset. I 1980 var der i Chile 19,7 busser, vare- og lastvogne samt 40,2 personbiler pr 1000 indbyggere. Udover at befolkningen i mellemtiden også var forøget, så var antallet af busser, vare- og lastvogne i 2000 øget til 46,1 og antallet af personbiler øget til 86,7 pr 1000 indbyggere i 2000. Det har mange steder givet problemer med udbygning og vedligeholdelse af vejnettet samt resulteret i stigende problemer med luftforurening

Uddannelse: I 1990 var 89% af børnene er tilmeldt grundskolen (1-5.kl) og i 1996 var andelen vokset til 89%. Derudover var 55% tilmeldt mellemskole (6-10.kl) i 1990, og det var øget til 58% i 1996.

Læsefærdighed: I 2002 kunne ca. 96% af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

Antal turister: Der ankom i alt 1.884.038 udenlandske turister til Chile i 2003. Samtidig rejste 2.020.400 turister fra Chile til udlandet.

Turistindtægter: ialt 1.378 mio.US$ fra udenlandske turister. I forhold hertil er det interessant, at turister fra Chile, der rejser til udlandet som turister bruger ca. 2.688 mio. US$. Den samlede turistbalance udgør herefter et kraftigt underskud på -1.311 mio. US$, hvortil skal lægges værdien af den import af udenlandske varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede turistindustri. Der bliver således ikke noget tilbage herfra til støtte til den lokale udvikling, hvilket gør socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvarlige turistinitiativer så meget desto mere påtrængende. Turistindustrien udgør en beskeden faktor for beskæftigelsen med 105.000 fuldtids arbejdspladser i 2003 og i alt 288.000 arbejdspladser medregnet deltids- og sæsonbeskæftigelse. Det svarer til 5,1% af den samlede beskæftigelse.

Kilder: informationer fra Chiles statistiske dept., diverse FN-organer (deriblandt UNDP, FAO, WHO, UNICEF og UNESCO), CIA: World Fact Book, Verdensbanken (World Bank Group), World Tourism Organization, World Resources Institute, World Ordit, samt - i meget begrænset omfang - egne beregninger under faglig ansvarlig hensyntagen til de retningslinier, der er anvendt af de respektive institutioner, der står for registrering, indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af de originale statistiske informationer.

     

Nyheder:

Seneste nyheder fra Chile
Opdateret: Monday, June 25th, 2018. Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2009

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 14.06.2009