HOME - Tilbage til START - Tryk her!

Home   weblog   Artikel-oversigtAktuelle og ofte anderledes nyheder kombineret med enkelte kritiske kommentarer til vor dynamiske civilisations ekspansive udvikling! ...læs her, der, og allevegne! ...bli' roligt klogere ...det skader ikk'!  

  WEBLOG:   ARKIVINDLÆG - 10. december 2004 - 31. marts 2005

Info-BLOG'en

- væsentlige og bemærkelsesværdige informationer og nyheder!?
- opført kronologisk med henvisning til kilder, der uddyber informationerne!


OVERSIGT:
 -  ældre indlæg på Info-BLOG'en

 

ARKIVINDLÆG - 10. december 2004 - 31. marts 2005Se oversigten
Bøger om Nepal:
...om maoister
...rejsebøger
...m.m.Blogwise - blog directoryArtikler om NepalBøger om NepalLatest news from NepalBøger om
rejser til NepalBøger om
Nepals historie


Artikler om IrakBøger om IrakLatest news from IraqBøger om
Iraks historie


Artikler om AfghanistanBøger om AfghanistanLatest news from AfghanistanBøger om
Afghanistans historieInformation om Ethiopien


Artikler om EthiopienBøger om EthiopienLatest news from EthiopiaBøger om
rejser til EthiopienBøger om
Ethiopiens historieInformation om Ethiopien


Se oversigten
Bøger om
Øl på rejsen

Se oversigten
Rejsebøger om
Thailand
Lonely Planet
Politiken m.fl

30. marts 2005:
Vor klode er vejet, den er 'for tung' - vi har mishandlet den, svinet og ladet stå til!
Når vejret bli'r lidt lunere, så gå en tur ned forbi det nærmeste lille vandløb, hvis du i øvrigt ved, hvor det ligger (for det er der faktisk mange, der ikke er klar over).
  Vandløbene pakkes da også ind, I vore bestræbelser på at give landbruget de bedst mulige betingelser, har de herskende regeringer suppleret af lokale forvaltningsmæssige strukturer i vid udstrækning set gennem fingrene når landmændene gødede mere end nødvendigt, sprøjtede med ukendte og indimellem ret så farlige kemikalier. Alt sammen for at vi kunne få de bedst mulige fødevarer, selvfølgelig - for hvad kunne ellers ligge bag en så uprofessionel naturforvaltning med vore fælles ressourcer.
  Mange protesterede, og indimellem lykkedes det da også at gennemføre enkelte mere naturvenlig indsatser for at sikre et bedre miljø. Først da grundvandet blev direkte truet, og sikre målinger kunne registrere bl.a. landbrugsproduktionens generelle overgreb mod naturen og denne viden blev almen viden. Ja, da kunne selv en ansættelse af en vis Bjørn Lomborg i et institut for miljøvurdering ikke længere fjerne den alment udbredte fornemmelse af, at vi mennesker faktisk er nogle frygtelige miljømæssige grissebasser.
  Det er der faktisk skrevet rigtig meget om. Blandt mine foretrukne kilder til informationer er World Resources Institute og FN's miljøorganisation UNEP og deres lokale landeinformationer. Disse organisationer er nu gået i samarbejde med en lang række andre miljøorganisationer og påtaget sig den kæmpeopgave at vægte klodens samlede miljømæssige status.
  Det er der netop i dag kommet en meget stor rapport ud af. De omkring 1.300 involverede forskere fra 95 lande har indtil videre produceret de første 2.500 sider, og deres vurderinger kan desværre kun bekræfte vore formodninger om de gennemgribende menneskelige voldtag vi har bedrevet. Vi er også flere end nogensinde tidligere, men det bør også øge vor ydmyghed og styrke en fælles indsats.
  Det er også sådanne initiativer, som denne rapport er med til at lede frem imod. Alle de store drenge inden for miljømæssige initiativer har været med til at sætte dette arbejde i gang. Kig dig omkring i verden på web-siden Millennium Ecosystem Assessment - Strengthening Capacity to Manage Ecosystems Sustainable for Human Well-Being eller prøv denne, hvis den første ikke virker.

Rapportens fire primære iagttagelser er følgende:
  "1. Humans have changed ecosystems more rapidly and extensively in the last 50 years than in any other period. This was done largely to meet rapidly growing demands for food, fresh water, timber, fiber and fuel. More land was converted to agriculture since 1945 than in the 18th and 19th centuries combined. More than half of all the synthetic nitrogen fertilizers, first made in 1913, ever used on the planet has been used since 1985. Experts say that this resulted in a substantial and largely irreversible loss in diversity of life on Earth, with some 10 to 30 percent of the mammal, bird and amphibian species currently threatened with extinction."
  "2. Ecosystem changes that have contributed substantial net gains in human well-being and economic development have been achieved at growing costs in the form of degradation of other services. Only four ecosystem services have been enhanced in the last 50 years: increases in crop, livestock and aquaculture production, and increased carbon sequestration for global climate regulation. Two services – capture fisheries and fresh water – are now well beyond levels that can sustain current, much less future, demands. Experts say that these problems will substantially diminish the benefits for future generations."
  "3. The degradation of ecosystem services could grow significantly worse during the first half of this century and is a barrier to achieving the UN Millennium Development Goals. In all the four plausible futures explored by the scientists, they project progress in eliminating hunger, but at far slower rates than needed to halve number of people suffering from hunger by 2015. Experts warn that changes in ecosystems such as deforestation influence the abundance of human pathogens such as malaria and cholera, as well as the risk of emergence of new diseases. Malaria, for example, accounts for 11 percent of the disease burden in Africa and had it been eliminated 35 years ago, the continent’s gross domestic product would have increased by $100 billion."
  "4. The challenge of reversing the degradation of ecosystems while meeting increasing demands can be met under some scenarios involving significant policy and institutional changes. However, these changes will be large and are not currently under way. The report mentions options that exist to conserve or enhance ecosystem services that reduce negative trade-offs or that will positively impact other services. Protection of natural forests, for example, not only conserves wildlife but also supplies fresh water and reduces carbon emissions."

Men det er ikke en dommedagsprofeti. Det er aldrig for sent at gøre en indsats siger rapporten i sin konklusion:
  "The over-riding conclusion of this assessment is that it lies within the power of human societies to ease the strains we are putting on the nature services of the planet, while continuing to use them to bring better living standards to all ... Achieving this, however, will require radical changes in the way nature is treated at every level of decision-making and new ways of cooperation between government, business and civil society. The warning signs are there for all of us to see. The future now lies in our hands."
  Rapporten er helt tydelig i sin vurdering af, at det næppe vil være muligt at nå det globale mål om inden år 2015 at halvere antallet af den meget store gruppe af de allerfattigste under fattigdomsgrænsen, som næsten dagligt må gå sultne i seng (et pudsigt begreb, da en meget stor del af disse ca. 800 millioner sultne faktisk ikke har en seng!). Denne gruppe er i øvrigt dem, der generelt rammes allerhårdest af de miljømæssige forandringer.
  Rapporten, der har været fire år undervejs er blot første del af et meget ambitiøst projekt, der barsler med yderligere 10 rapporter.
  Læs en opsummerende interaktiv gennemgang af rapporten hos GreenFacts.org, eller se henvisninger til en samling af opsummeringer på organisationens startside.
  Men - Rom blev ikke bygget på een dag! - og der er ikke meget der tyder på, at den første rapport af sig selv ændrer ret meget - så det er op til dig og mig og alle vore familiemedlemmer, naboer og genboer, hvis der virkelig skal gøres en indsats.

13. marts 2005:
...nyt på det indiske marked: "Pesti Cola"
Nu er det endelig sikkert og vist, at der kan være pesticidrester i Coca Cola-produkter fremstillet i Indien. En nylig højesteretsafgørelse har derfor pålagt softdrink-producenterne om at påføre en bemærkning eller advarsel på etiketterne om at de pågældende soft drinks kan indeholde pesticidrester. Problemt daterer sig tilbage til august 2003, da en laboratorieundersøgelser iværksat af Centre for Science and Environment i New Delhi afslørede skadelige pesticidrester i indiske Coca Cola produkter.
Læs artiklen: "Product Watch: Pesti cola - everything is official about it now"
  Uanset afgørelsen fra Den Indiske Højesteret, er den indiske regering i store vanskeligheder med at gennemføre et regelsæt på området, da de er kommet under et meget hårdt pres fra de store softdrink-producenter. Se redegørelsen fra Centre for Science and Environment: "Judiciary proposes but government wants to dispose: Documents prove that government is under pressure from soft drink companies to delay implementation of standards for soft drink. So, even as the judiciary takes a stern view and supports consumer rights, the health ministry, the custodian of public health, seems to be worried only about the health of the companies"
  Her findes en oversigt over alle artikler, der relaterer sig til analysen og påvisningen af pesticidrester i softdrinks, samt af alle de efterfølgende artikler, redegørelser og altsammen i realiteten afgørende relateret til et helt elementært menneskeligt kravene om rent drikkevand. "Analysis of pesticide residues in soft drinks - In-dept Issue".
  Baggrunden for at undersøge forholdene inden for softdrink industrien var en tidligere undersøgelse af pesticidrester i drikkevand. Der findes flere links til denne undersøgelse og dens resultater fra Delhi og Bombay. Ud fra undersøgelsen er det tydeligt, at der børe etableres rigtig mange nye miljø-tekniker jobs i Indien.
  Læs i øvrigt den dybdeborende analyse med gennemgang af laboratorietesten af de 12 mest populære softdrinks fra august 2003, der satte skred i debatten: "Colanisation's Dirty Dozen: 12 brands of cold drinks put to the test the coolest event of our times. They put to the test the most aggressive, glitzy, gutsy, premium, imaginative, high-quality, expensive and successful attempt to globally grab people’s stomach share. As it turns out, Pepsi, Mountain Dew, Diet Pepsi, Mirinda orange, Mirinda lemon, Blue Pepsi, 7-Up, Coca-Cola, Fanta, Limca, Sprite, and Thums Up are indeed colanisation's dirty dozen".
  Undersøgelsen viser først og fremmest, at den indiske soft drink industri er stort set ureguleret rent miljømæssigt. Det vand, der anvendes, er fortrinsvis frit tilgængeligt grundvand, hvilket skyldes en helt utidsvarende offentlig negligering af den miljømæssige regulering af drikkevand og vand til andre ernæringsmæssige formål, herunder til fremstilling af softdrinks.
  Udover pesticider, mangler der også at blive udarbejdet standarder for andre helbredsskadeligt substanser, herunder bl.a. arsenik og bly. Der tillades eksempelvis 50 gange så meget arsenik i softdrinks som der tillades i drikkevand, og det kan da næppe være forbrugerens forgodtbefindende der tages hensyn til her. Eller er arsenik mindre giftig når det kommes i en Cola? - ja, jeg spø'r bare!
Hvordan smagte din sidste Cola i øvrigt?

12. marts 2005:
The "man-eaten" Tigers in India!
  ...de forsvinder i hvert fald!

Tigeren (Panthera tigris) er Jordens største kattedyr. Dens geografiske udbredelse er begrænset til Asien, hvor den til gengæld lever i og har tilpasset sin levevis til en rig variation af klimatiske og biologiske habitatsområder. Der lever (eller har levet) tigre i tropiske jungleområder, jævnligt oversvømmede sump- og mangroveområder, relativt tørre steppelignende områder samt endog i Sibiriens kølige og kolde skovområder.
  Omkring år 1900 var der formentlig omkring 100.000 tigre ialt. Idag er der samlede antal næppe mere end 5-7% af dette tal. Tigrene er i perioder blevet nærmest skånselsløst jagtet for pelsens og trofæets skyld og de områder, hvor de tidligere levede er skove og steppeområder inddraget som landbrugsområdet og bebyggelse, og områdene gennemskåret af veje og andre former for infrastruktur, der har forstyrret den naturligt forekommende biologiske mangfoldighed.
  Tre af de daværende otte arter er uddøde i den mellemliggende periode, og den sydkinesiske tiger er tæt på at være udryddet. Der er kun mellem 20 og 30 tilbage og det er simpelthen for få til at sikre artens overlevelse. Af de tilbageværende ca. 5.000 tigre findes omkring 66% på det indiske subkontinent, hvoraf langt den overvejende del befinder sig i et af Indiens 27 nationalparker og tigerreservater. Men da det i slutningen af januar begyndte at rygtedes, at ingen havde set noget til tigrede i Sariska tigerreservat i Rajasthan i mere end et halvt år, så begyndte diskusionerne at acellerere.
  Her er en af de første artikler fra New Delhis største private nyhedskanal NDTV: "Tiger population dwindles in Sariska"
  Ifølge opgørelserne fra "Project Tiger, India" er den samlede tigerbestand i Indien relativt stabil på omkring 3500-3800, men de nuværende iagttagelse sår nu tvivl om opgørelsernes sandfærdighed.
  Det har hurtigt vist sig, at problemet ikke er isoleret til Sariska. Også fra Panna Tiger Reserve i nabostaten Madhya Pradesh ringer alarmklokkerne nu. Dr Raghu Chundawat, der har været leder af et tiger forskningsprojekt i Panna gennem de sidste ni år, savner ni drægtige hun-tigre, der alle bar radio-sendere. De er forsvundet i perioden 2002-2005. Derudover mangler også 21 unge fuldvoksne tigre, der er født og opvokset i reservatet.
  Se artikel af Om Prakash (fra NDTV): "Tigers reported missing from Panna reserve"
  Fra NDTV er der adgang til en samling artikler om disse og lignende problemer. Klik eksempelvis på "timeline" i højre del af websiden for at få en komplet oversigt over wildlife artikler fra NDTV. Interessant, men foruroligende læsning.
  Miljømagasinet "Down to Earth" fra det indiske Centre for Science and Environment i New Delhi har også tage problemstillingen op i deres seneste udgave, hvor det er blevet til en god analyse om "...the man-eaten tigers" af Ritu Gupta samt en lederartikel af centrets leder Sunita Narain:
"Analysis by Ritu Gupta: Maneaten - When news that there were no tigers in Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, hit national headlines, ritu gupta went fact-finding: what exactly was happening there? What she found was: a blame-game between foresters and villagers; a science that instead of pinning tiger-numbers down creates imaginary animals; an officialdom, unconcerned and in absolute denial; of course, no tigers"
"Analysis: Maneaten (part 2)"
"Analysis: Maneaten (part 3) Imaginary tigers - The pugmark method of counting tigers is all wrong"
"Analysis: Maneaten (part 4) Imaginary tigers"
"Analysis: Maneaten (part 5) The Sariska scam - Exists countrywide"
Sunita Narains lederartikel: "Time to tell the truth, again"

3. marts 2005:
Nyt om søgemaskiner! ...og lidt om billeder!
Google har haft en stadig mere dominerende rolle på søgeområdet, men med den udvikling, der inden for de seneste måneder er foregået med de to andre giganter Yahoo! og Microsofts MSN Search er vore søgemuligheder blevet væsentligt udbygget.
  I USA har Google en andel på 47% af søgefladen (hjem og arbejdsplads kombineret), og det er mere end de to efterfølgende konkurrenter Yahoo! og Microsofts MSN Search har tilsammen. Yahoo! Search har 21% og MSN Search 13%.
  I den måde konkurrencen udspiller sig er det interessant at iagttage, hvorledes konkurrencen udspiller sig mellem disse giganter.
  Nielsen//NetRatings har netop offentliggjort en brugerundersøgelse af de dominerende søgemaskiner (Nielsen//NetRating er en af web-mediernes store analyse-giganter, se også A. C. Nielsens overordnede web-side). Undersøgelsen overordnede konklusion er, at hovedparten af brugere, der søger informationer på internettet anvender mere end en søgemaskine til at finde de ønskede informationer.
  Men samtidig findes der en udbredt loyalitet i forhold til en foretrukken favorit blandt søgemaskinerne, en loyalitet der er absolut størst blandt brugerne af Google, der fortsætter med at være den helt ubestridt mest anvendte søgemaskine også i Danmark.
  Alligevel anvender 58% af Google's tilhængere også mindst en af de to andre store (Yahoo! og MSN Search).
  Det samme gør sig i endnu højere grad gældende for tilhængere af Yahoo! og MSN Search. Omkring 71% af Yahoo!'s tilhængere anvender mindst en af de andre, og det samme gør også 70% af tilhængerne af MSN Search.
  Læs hele artiklen fra Nielsen//NetRating: "Majority of online searchers use multiple search engines - Pointing to a fluid competitive landscape, according to Nielsen//NetRatings".
  Jeg skriver dette for at gøre opmærksom på brugen af andre søgemaskiner end Google. Google er fantastisk, men man kan meget ofte supplere med gode resultater ved at anvende specielt Yahoo! Search og MSN Search som et supplement til Google.
  For at vise et eksempel på den store opgave søgemaskinerne er udsat for, og de nærmest betænkelige resultater de ofte kommer frem til, kan jeg henvise til en undersøgelser der godt nok er et par år gammel, men tendensen er fortsat gældende. Et søgeresultat fra fire små søgemaskiner gav 334 hits, som ialt fordelte sig på 141 web-sider. De ti største søgemaskiner blev herefter sat på opgaven at finde disse web-sider. Helt overraskende for mange viste det sig at 71 web-sider (dvs. halvdelen) kun blev fundet af én søgemaskine (ikke nødvendigvis den samme) samt at 30 web-sider kun blev fundet af to søgemaskiner (ca. 20%). Kun 2 web-sider blev fundet af alle ti søgemaskiner. Selvom den seneste af disse undersøgelser er et par år gammel, så mener jeg at den støtter mit argument om at anvende flere søgemaskiner!
Læs artiklen: "Little overlap despite database growth!"
  Har du lyst til at gå helt amok ud-i søgemaskinerne og deres globale og regionale fordeling kan jeg anbefale at dykke ned i den omfattende registrering og systematisering af søgemaskiner, der findes i Search Engine Colossus, hvor der er registreret omkring 1500 søgemaskiner og rigeligt inspiration til den næste times tid!

For at vende tilbage til Google, så vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på Google's nye billed-program "Picasa 2". Der findes masser af billedbehandlingsprogrammer og systemer til at sortere billeder med, men jeg vil godt anbefale dette nye billedsorterings-program. Programmet er gratis og downloades fra www.picasa.com.
  Programmet finder simpelthen dine billeder, og organiserer en oversigt som en filstruktur med små thumbnail-billeder. Man kan søge, sortere og orgnisere sine billeder, og man kan redigere de metaoplysninger som billederne er forsynet med (eller mangler). Og man kan ikke mindst finde de billeder, man forgæves har ledt efter! Programmet er også forsynet med nogle ganske simple faciliteter til billedredigering, men der vil jeg foreslå at man holder sig til egentlige billedbehandlingsprogrammer.

25. februar 2005:
...gudernes udsyn over "The Gates" i New York
...og lidt opsummering fra DSB og andre nyttigheder!

Info-BLOG'ens redaktør beklager det det lille ophold, der har været i strømmen af små nyheder herfra. Det er ikke fordi, der har været mangel på nyheder, og det er heller ikke fordi redaktøren ikke selv har været i nyhedernes centrum. Sygdom i familien, nedfaldne køreledninger og kabelbrud på el-forsyningen, der gentagne gange ramte såvel telefon, computere som den lokale oplysning har været blot nogle af de genvordigheder, som har skullet overvindes og tilpasses dagliglivets forunderligheder.
  Da jeg forleden var næsten 3½ time om at køre en strækning med toget som normalt tager ca 25 minutter, udvekslede vi medpassagerer informationer om dette og hint. Over for sad en fyr, der ikke normalt rejste med tog, men hans bil var ad uransagelige veje endt i Holbæk. Han havde taget tidligere fri end normalt, og var måske en anelse stresset og en smule ivrig efter at komme hjem. Hans bil var ikke længere brugbar efter godt en uges misbrug på ukendte veje. Det var lykkedes lovens håndhævere at finde chaufføren, og sandelig om ikke denne nu hævdede, at "...det var efter aftale", at bilen var brudt op og smadret. På trods af min medpassagerers besværligheder var han dog overbevist om, at den offentlige transport ikke var noget for ham.
  Det var det så til gengæld for vore to andre medpassagerer, som arbejdede med tekniske opgaver omkring togdrift. Og sådanne tekniske problemstillinger lærte jeg så en masse nærmest uvurderlige nyttigheder om undervejs. Eksempelvis fandt jeg ud af, at mange af de stationer, jeg i tidens løb har frekventeret og hvor jeg er steget af og på toget, rent faktisk i teknisk henseende slet ikke er stationer, men blot et trinbrædt. Det mest kendte eksempel er måske Nørreport, som er Danmarks mest anvendte trinbrædt. Dybbølsbro er således også et trinbrædt, hvorimod Skelbæk lige uden for Dybbølsbro er en station! - Hva' siger I så!
  Nå, men det var jo faktisk Christo jeg kom bort fra. "Nyd lige dette fantastiske satelitbillede over Central Park og den centrale del af Manhattan (TRYK HER, men bemærk, at det er et stort billede og det tager lidt tid at hente det, men det er et meget flot billede). Bemærk, hvor tydeligt de 7.500 safran-farvede "gates" er. Begrebet safran-farvet har i øvrigt affødt en morsom diskussion af farven safran: Er det den farve safran har, eller den farve eksempelvis den "safran-farvede" ris har? - Mens de lærde strides om farvernes kulører, så nyd udsigten fra øverste parket. Se skyggerne fra træer og huse sprede sig over landskabet og bemærk de smukke strukturer fra iskrystallernes i den store tilfrosne sø i parkens centrum. Billedet er taget fra omkring 680 kilometers højde af satelitten IKONOS den 12. februar, den dag, da "The Gates" åbnede. Jeg takker Space Imaging for tilladelsen til at viderebringe billedet.

17. februar 2005:
...gennembrud i Kashmir?
Se omtalen af ny busrute fra april 2005 gennem det delte Kashmir fra Muzzafarabad i Pakistan til Srinagar i Kashmirdalen i den indiske del af Kashmir.
Læs artiklen på "Rejseblog'en": "...ny busrute gennem det delte Kashmir! ( el. ?)"

11. februar 2005:
...hvad mener Nepals maoister?
Der er kun få dage til det er den 13. februar. - Jeg imødeser med udpræget spænding iblandet en vis portion frygt, at den 10 årsdag for "People's War" vil resultere i en aller anden form for konfrontation mellem kongen og maoisterne. Den næste mulighed for konfrontation følger så næste lærdag, den 19. februar når den traditionrige "Demokratiets Dag" løber af stabelen på området omkring Tundikel for enden af New Road. Begge dage giver rig anledning til manifestationer er varierende omfang.
  Såfremt nogen er interesseret i baggrundsartikler om maoisterne, har jeg fundet en serie artikler og henvisninger.
  Jeg starter med Mao Tse-tung (el. Zedong), der i 1937 skrev de tekster om guerillakrig, der angiveligt først og fremmest danner udgangspunkt for maoisternes strategi.   Såvidt jeg kan se, ligger de ikke på internettet i en tilgængelig version på dansk. Der er derimod adgang til teksterne i den engelske version på www.marxists.org - TRYK HER for at komme til Mao's tekster "On Guerilla Warfare".
  Derudover har jeg fundet en stribe artikler på dansk, der belyser maoisternes samfundsmæssige, politiske og militære strategier. De engelske versioner (der er oversat fra nepali) kan ofte være svære at forstå på grund af det specielle politiske ordvalg, de er præget af. Artiklerne er skrevet ud fra et socialistisk synspunkt, der opfatter og begrunder maoisternes kamp som en folkebevægelse.
  I den forbindelse er det væsentligt at tænke på, at bevægelsen opstod i områder af Nepal, som var domineret af etniske minoritetsgrupper. Det er grupper, der ikke er deciderede lavkastegrupper, men det er grupper, der har fået deres position lagt fast inden for kastesystemet af højkastegrupperne, der gennem Nepals historie har domineret samfundsudviklingen, og som stadig gør det. Det er simpelthen indeholdt i disse nationalt udbredte ideologiske regelsæt, at ligesom lavkaster ikke kan blive højkasternes ligemænd, kan de etniske grupper som magar, rai og tamang heller ikke blive det.
  I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at det i øvrigt ofte er repræsentanter fra de samme udskældte højkastegrupper, der har stået i spidsen for en modstand mod disse forhold. Nepal er i sandhed et pragtfuldt kompliceret samfund.
  Prøv at medtænke lidt af dette, når du læser artiklerne, som belyser mange aspekter, som sjældent behandles. Alle artiklerne på dansk er fra tidligere perioder i forløbet. De er opført i omtrentlig kronologisk rækkefølge med den nyeste først (den nyeste er omkring to år gammel og den næster er fra sidste gang Kong Gyanendra overtog magten i 2002). Jeg har ikke fundet nøjagtige datoer for alle artikler, men jeg vil tilføje dem senere.
  Farooq Sulehria: "Nepal - 9.000 døde i løbet af 7 års maoistisk opstand", skrevet i 2002 og udgivet på dansk i "Socialistisk Information" nr. 186 • maj 2004. - "Nepal er kendt for verdens højeste bjerg Mount Everest. På det seneste er landet også blevet hjemland for verdens hurtigst voksende og mest succesfulde maoistiske bevægelse i perioden efter den kolde krigs afslutning".
  "Folkekrigen og statskuppet" (efter Kong Gyanendras første magtovertagelse 22. maj 2002) - "Gennem det seneste år har Nepal oplevet konsolideringen af et statskup, der indledtes med en blodig massakre på kongefamilien og afsluttedes i maj måned, med opløsningen af parlamentet. Den 22. maj blev meddelelsen om opløsningen af parlamentet, videregivet til offentligheden. Det var blot det sidste kædeled i en proces, der er at betragte som intet andet end et reelt statskup".
  "Folkekrigen i Nepal fortsætter!" - "Det sidste halve år har været meget begivenhedsrigt i Nepal. Indledningsvis var der våbenhvile og fredsforhandlinger mellem den nepalesiske regering og Nepals Kommunistiske Parti (maoister). Men dette førte ikke frem til noget og derefter har situationen ændret sig markant, nu hvor regeringen har gennemført militær undtagelsestilstand i landet. Imens fejrer folkekrigen sin 6-års dag".
  "Nepal: Landreform og fredsforhandlinger" - "Den nye premierminister Deuba har foreslået en landreform og indledt fredsforhandlinger med de maoistiske oprørere. Men forhandlingerne støder på vanskeligheder", i "Netavisen" 04.09.01.
  Interview med Kammerat Prachanda: "Hvorfor har maoisterne brudt våbenhvilen? ..."
  "Nepalesiske perspektiver" - "Interview med Baburam Bhattarai, medlem af Nepals Kommunistiske Parti (Maoisters) politibureau og leder af dets internationale afdeling, besvarer spørgsmål fra Nepal Times. Interviewet blev foretaget kort før den reaktionære regeringschef Koirala blev tvunget til at trække sig i juli 2001. I november udnævntes Bhattarai til leder af den revolutionære folkeregering. (Uddrag)". - Oversat til dansk og udgivet i "Kommunistisk Politik" 16, 2001.
  "Nepal: Folkekrigen vinder frem" - "Artikel og uddrag af interview med formanden for Nepals Kommunistiske Parti (Maoister) Prachanda om befrielseshærens forårsoffensiv 2001", fra "Kommunistisk Politik" 8, april 2001.
  "Folkekrigen i Nepal i nyt fremstød" - "Folkekrigen i Nepal kunne d. 13 februar fejre sin 5 års dag i en styrket position, efter en række succesrige aktioner i det gamle års sidste måneder. Af disse aktioner skiller især én sig ud, den foreløbigt mest udviklede og omfattende i folkekrigens korte men lysende revolutionære historie. Aktionen understreger ikke blot styrken af den nepalesiske folkekrig, men også svaghederne i den gamle nepalesiske stat, der er et reaktionært parlamentarisk monarki, opretholdt af storborgerskabet, godsejerklassen og imperialismen".
  "Om folkekrigen i Nepal: Folkekrig på Verdens Tag" - "Nepal er et lille og meget fattigt land, der ligger klemt inde mellem Indien og Kina. Normalt hører man kun nyt om dette land når danske bjergbestigere når Mount Everests top. Men de seneste 5 år har Nepal forvandlet sig til at blive en af forposterne for den proletariske verdensrevolution. Den 13. februar 1996, blev der nemlig indledt folkekrig på Verdens Tag".
  "Billeder af Folkebefrielseshæren i Rolpa, Nepal".
  "Oktober 2000: Rapport om Ombygningen af en helt ny stat i Nepal" - "Uddrag af "Rapport fra slagmarken", en artikel der indgik i tidsskriftet The Worker nr. 6, oktober 2000. The Worker er det internationale organ for Nepals Kommunistiske Parti (Maoister). Vi har ved valget af dette uddrag, fokuseret på hvordan folkekomiteerne i Nepal opbygges gennem folkekrigen og udøver politisk magt".
  Li Onesto: "Nepal: Kvinder Bærer Halvdelen af Himlen!" - "Li Onesto er en amerikansk journalist der som den første vestlige journalist har rejst rundt og rapporteret fra de områder i Nepal, der kontrolleres af Nepals Kommunistiske Parti (Maoister) - På verdens tag kæmper nogle af jordens mest undertrykte kvinder for nye, banebrydende løsninger. Herfra skriver Li Onesto: Jeg synes det kollektive liv er mere lykkeligt, end det individuelle liv. Jeg har mødt mange kammerater og snakket med dem, vi deler lykke og sorger. Nu er jeg parat til at ofre alt for at befri vores klasse. Før folkekrigen var jeg meget undertrykt, dels af regeringen og dels af mændene i familien. Alt husarbejde blev udført af kvinder. Efter indledningen af folkekrigen, er der sket mange forandringer. Alt husarbejde bliver nu udført af mænd og kvinder. Udover dette inspirerer mændene os til at gå fremad, kæmpe for at frigøre kvinderne og deltage i folkekrigen".
  Li Onesto: "Møde med Folkets Hær" - Li Onesto skriver: "I tre år havde jeg læst om Nepals Kommunistiske Parti (Maoister), der leder en langvarig folkekrig i landområderne, rettet mod i sidste ende at omringe byerne, erobre den politiske magt i hele landet og skabe en ny demokratisk republik. Jeg havde læst at maoister organiserer folk i stort set alle egne af landet og at mere end 600 guerillasoldater og landsbyboere var blevet dræbt af regeringen siden krigens start i 1996. Det syntes klart at regeringen havde iværksat massive og morderiske kampagner mod folket og udøvede horrible overgreb på folkets rettigheder. Alligevel havde folk over hele verden hørt meget lidt, hvis overhovedet noget, om denne konflikt".
  "Teoretiske Forudsætninger for den Historiske Indledning af Folkekrigen" - Uddrag fra dokumentet "Plan for den Historiske Indledning af Folkekrigen", vedtaget af Nepals Kommunistiske Partis Centralkomite i september 1995.
  Li Onesto: "Strategic Considerations in Nepal" - Artiklen er et uddrag fra Li Onestos nye bog: "Dispatches from the People’s War in Nepal", artiklen er offentliggjort i "Revolutionary Worker", No. 1262, 19. dec. 2004, og den er et uddrag fra bogens efterord. Læs mere om bogen længere nede i info-BLOG'en (under min kommentar den 9. februar) eller TRYK HER!.
  Maoisternes seneste reaktioner på udviklingen (på engelsk) findes her - eller via forsiden på deres web-side www.cpnm.org.
  Sammenhold disse tekter med de 40 krav eller forslag som maoisterne fremsatte inden de iværksatte konflikten.
  God læsning!

10. februar 2005:
...rapport fra Sri Lanka
Læs artiklen: "...misbrug af nødhjælp på Sri Lanka?" - om, hvorledes det er lykkedes Sri Lankas regering at anvende visse nødhjælps-foranstaltninger efter tsunamien til andre formål, samt at der faktisk er rigtig mange, der endnu ikke har fået de madrationer, der er fremsendt fra FN's fødevarebistand.

9. februar 2005:
...Klavs Becker-Larsen fortæller om en enestående rejse mod verdens top i 1951!
"En dag kom min nabo ved Congofloden, den indiske købmand Patel ind i skobutikken for at vise mig en artikel om Mount Everest - og jeg var solgt".
  Så enkelt beskriver københavnerdrengen Klavs Becker-Larsen selv sin beslutning om at ville bestige verdens højeste bjerg, uden ilt vel at mærke.
  I foråret 1951 stod den da 23-årige dansker illegalt i Nepal med sine sparepenge, som var tilstrækkelige til indkøb af det mest nødtørftige udstyr samt til at betale de nødvendige sherpaer og bærere.
  Becker-Larsens erfaringer, der hidtil indskrænkede sig til skiløb i de norske fjelde, kom for alvor på prøve. Toppen af Mount Everest nåede han ikke. Han måtte opgive på North Col i 6.800 meters højde, da hans sherpaer nægtede at fortsætte."

Læs mere om bogen - TRYK HER, Åbner i nyt vindue!   Klavs Becker-Larsens bedrift er ikke desto mindre bemærkelsesværdig. En af hans gamle kollegaer fra modstandsbevægelsen beskrev ham som "...en usædvanlig personlighed, der har gjort vort land ære og med rette nævnes blandt pionererne i stormen på verdens højeste bjerg". Ikke blot forsøgte han som den første inden for samme sæson at bestige Mount Everest fra både syd- og nordsiden. Derudover var han formentlig den første vesterlænding, der krydsede passet Nangpa La fra Khumbu til Tibet.
  Klavs Becker-Larsens beskedenhed kan illustreres af, at bl.a. John Hunt (leder af den succesrige Mt. Everest-ekspedition i 1953) vurderer Klavs' indsats højere end sin egen.   Først 40 år efter sin bedrift udgav Klavs Becker-Larsen sin beretning i bogform, - fordi han ikke ville risikere at de, der illegalt hjalp ham undervejs, skulle lide overlast på grund af hans åbenmundethed - specielt hans hjælpere fra Tibet.
  Citaterne er fra artiklen: "Turisme i Nepal" en beskrivelse af turismerelaterede aspekter af Nepals udvikling i perioden 1969-1994.
  Læs Klavs Becker-Larsens beretning om hans bemærkelsesværdige rejse i 1951 i bogen: "Everest - Udfordringen, Beretning fra en hemmelig færd"
Klavs Becker-Larsen holder foredrag i Dansk-Nepalesisk selskab onsdag, den 16. februar i København, og fredag, den 18. februar i Århus.
Læs om mødet her på Dansk-Nepalesisk Selskabs hjemmeside www.nepal.dk

  Påtænker du selv at rejse til Tibet, så kan det også i dag være forbundet med en række problemer at rejse rundt. Siden den kinesiske besættelse af Tibet er tibetansk samfundsstruktur, religion og kultur underlagt en voldsom kinesisk påvirkning. Det er ikke muligt at rejse frit rundt, og der kræves - i det mindste - tilladelser til at foretage rejser til mange områder i Tibet.
  Læs i den forbindelse den rigtig gode GRATIS information og vejledning for rejsende til Tibet som ligger på websiden for Tibetan Centre for Human Rights and Democracy www.tchrd.org
  Vejledningen: "Briefing Paper for Travellers to Tibet" (opdateret i 2004) er på 66 sider (33 A4-sider) som frit kan downloades som pdf-fil ved TRYK HER!.

9. februar 2005:
...hvad vil maoisterne, ...hvordan og hvorfor?
Den første forventede konfrontation mellem kongemagten og maoisterne sig nærmer sig. Søndag den 13. februar er det den 10. årsdag.
  Maoisterne rasler med sablerne, men har et problem med troværdighed, såfremt de ikke på en eller anden måde forholder sig til udspillet fra kongens regering om forhandlinger. Jeg formoder ikke, at kongen vil give maoisterne en så lang frist til at svare som Deupas regering gjorde.
Tryk her for at læse mere om bogen - Åbner i NYT VINDUE!   Uanset protesterne mod kongen og hans overgreb mod demokratiet, så er den 13. februar en realitet på søndag, og mange frygter forløbet.
  Det er stadig interessant at genlæse de 40 forslag eller krav som Dr. Baburam Bhattarai fremsatte på bevægelsens vegne for lidt over ni år siden. Læs den danske oversættelse her: "Maoisternes 40-punkters-krav (el. "forslag") fra januar 1996 - Et forslag til forhandling fremsat af Dr. Baburam Bhattarai fra United People's Front til Premierminister Sher Bahadur Deupa fra den Kongresparti-ledede koalitionsregering".
  Læs derefter videre på maoisternes hjemmeside www.cpnm.org, hvor der er masser af indsigtsfulde analyser mellem politiske opråb og paroler. Uanset hvor uenig du er med maoisterne i valg af metoder, så er der stor samfundsmæssig indsigt i mange af deres analyser.
  Læs evt. også beretningen fra Li Onesto, der fulgte med maoisterne gennem seks måneder, og løbende udgav sine beretninger herfra. Beretninger er senere samlet i bogen "Dispatches from the People's War in Nepal". TRYK HER for at læse mere!

8. februar 2005:
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy: 'Human Rights Situation in Tibet - Annual Report 2004' ...glem ikke Tibet
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) har udgivet sin årsrapport om menneskerettighederne i Tibet: "Human Rights Situation in Tibet, 2004".
Læs omtale af rapporten i artiklen i eksiltibetanernes nyhedsmagazin Phayul.com.
  Hele rapporten kan læses eller downloades fra disse links:
ved KLIK HER som HTML-fil
ved KLIK HER som pdf-fil
Du kan også gå ind på TCHRD's hjemmeside og læse eller downloade herfra:
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy www.tchrd.org
Såfremt du vil støtte organisationen og dens arbejde kan det også ske via denne web-side.

7. februar 2005:
...Nepal mandag morgen
Stilheden og den afventende usikkerhed og frygt for politiske og militære rævekager er stadig de mest fremherskende betegnelser for situationen i Kathmandu og resten af Nepal. Der har været rapporter om enkelte spontane protestaktioner samt enkelte sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrkerne. Rejsende fra Nepal rapporterer om en passiv afventen fra lokalbefolkningen, der bare håber at situationen ikke tilspidses, men at dette kan lede frem mod en løsning, så demokratiet kan genetableres og Nepal kan genforenes under en fælles demokratisk ledelse, der ikke er korrupt. Kongen er utrolig upopulær, og derfor er det sigende, at man alligevel forholder sig afventende overfor hans initiativer, men der er næppe tvivl om at det har chokeret lokalbefolkningen, at kongen udviste en så omfattende og handlekraftig aktion, samt at han har krævet tre års ubetinget opbakning, uden tilladelse af nogen former for kritik.
  Såvidt jeg kan vurdere er der kun rapporter om at sikkerhedsstyrkerne optræder loyalt i forhold til kongen. Der er ikke rygter eller rapporter om modsætninger inden for magtapparatet, hvilket indikerer en genemført militær grundighed, som ikke opstår spontant.
  Situationen beskrives af australske fagforeningsfolk - der var i Nepal under magtovertagelsen - som en situation, der kunne udvikle sig henimod tilstanden i Burma/Myanmar.
  Der er stadig ikke åbnet op for kommunikationslinierne. Pressen hævdes generelt at følge kongens ordrer. Kun kongens handlinger refereres. De fleste nyhedskanaler er dog stadig lukkede, og hovedparten af journalisterne tier. Derfor har der indtil videre kun været enkelte arrestationer af journalister. Al oppositionsaktivitet har været yderst besværliggjort på grund af nedlukningen af kommunikationslinierne. Alle forsøg på at etablere protester er blevet imødegået af styret med arrestationer og husarrester. Der er ikke overblik over omfanget af arrestationer og husarrester.
  Udenrigspolitisk er der kun sket svage reaktioner, i stil med eksempelvis indstillingen af ny dansk bistand til Nepal, men det er helle ikke denne del af det internationale samarbejde jeg ser som det væsentligste lige nu. Endnu mere problematisk er den indiske reaktion, som indtil videre har været afventende. Men det er kommet frem i den indiske presse, at den indiske regering har diskuteret muligheden for en indisk militær intervention, men det blev besluttet ikke at foretage sig noget (endnu?).
  Det er selvfølgelig maoistsituationen, der bekymrer Indien, og det var angiveligt også den tidligere regering svage håndtering af konflikten med maoisterne, der førte til kongens magtovertagelse. Men det er sandelig en stor opgave, som kongen har givet sig i kast med, og man kan tvivle på om han i det hele taget har tilstrækkeligt med mandskab til både at holde demokratiet i fængsel og husarrest samtidig med at han vil bekæmpe maoisterne på slagmarken. Man kan især tvivle, fordi der var utilstrækkeligt med militær tidligere og der var også bred enighed om at en militær løsning heller ikke var mulig.
  Specielt derfor er "det indiske militære trumfkort" meget vanskeligt at vurdere. Vi har før set inderne anvende militære løsninger i Nepals nabostater Sikkim og Bhutan, og det er aldeles uvist om inderne vil afvente forsøg på en international forhandlingsløsning inden de vil iværksætte deres eventuelle form for "fredsmission".
  Derfor er alle internationale og diplomatiske påvirkninger nødvendige, og det er tydeligt at de allerede er igang.
  En vigtig indikator vil formentlig kunne iagttages, når maoisterne fejrer 9-års dagen for iværksættelsen af "People's War". Det sker på søndag, den 13. februar. Dagen er vigtig, fordi det er den 10-årsdag efter den måde man tæller på i Nepal - det er altså en jubilæums-festlighed som skal fejres, og som ofte fejres flere gange i løbet af dette jubilæumsår.

Vigtige kilder og informationskanaler:
Bedste brede dækning af nyhedsinformationer opnås gennem www.newslookmag.com, som opdaterer alle nyhedsartikler (specielt internationale) i kronologisk rækkefølge flere gange daglig. Denne website ligger i USA, og er derfor ikke berørt af konflikten.
Google News findes de allernyeste artikler om Nepal på dette link: Google News Nepal
Den bedste dækning af alle aspekter af situationen omkring menneskerettigheder opnås gennem International Nepal Solidarity Network www.insn.org
Maoisternes engelsk-sprogede hjemmeside ligger på www.cpnm.org - virker den ikke, så TRYK HER
Den nyeste pressemeddelelse fra maoister ligger på denne link: Pressemeddelelse fra maoisterne 4. februar 2005

6. februar 2005:
Valg i Thailand i dag
Abhimongkol Sonakul (Mom Luang) fra Det Demokratiske Parti, der stiller op i Sathorn-kredsen i Bangkok Så er det idag, der er valg i Thailand. Der skal vælges 500 medlemmer til det thailandske parlament - 'Repræsentanternes Hus'. Ialt er der opstillet 2.289 kandidater fra omkring 20 politiske partier til de 500 pladser i parlamenter, men formentlig vil kun 4-5 partier være repræsenteret efter valget. Der er ialt 44,8 millioner stemmeberettigede vælgere, som afgiver deres stemme ved et af de 83.000 valgsteder. Alle forventer en overvældende valgsejr til den siddende premierminister Thaksin Shinawatra. Ved sidste valg erobrede Thaksin 248 pladser og idag vil hans parti "Thai Rak Thai" (= 'Thai Love Thai') formentlig erobre op mod 350 pladser. Thaksins parti har specielt stærk tilslutning blandt etniske thailændere, specielt blandt den fattige landbefolkning, der ser Thaksin som en stærk og handlekraftig premierminister. Oppositionen er mindre begejstret, og kritiserer regeringen for dårlig håndtering af en lang række nationale sager, eksempelvis fugleinfluenza og urolighederne i de sydøstlige Pattani-provinser. Men kritikken af Thaksin forsvandt fra avisernes forsider, efter hans hurtige reaktioner efter Tsunami-katastrofen. Kritikken af at myndighederne undlod at informere befolkningen i turistområderne om at en tsunami-bølge var på vej blev tilbagevist og afpareret ved ved at fyre chefen for Thailands Meteorologiske Institut.
Det største oppositionsparti, Det Demokratiske Parti' håber nærmest desperat på at opnå 201 pladser, hvilket vil give partiet mulighed for en vis indflydelse i Parlamentet. Det er dog næppe sandsynligt, at de opnår mere end 100-125 pladser.
thaielections.com og www.2bangkok.com
Valgplakaten viser Abhimongkol Sonakul, en af Det Demokratiske Partis unge kandidater. der stiller op i Bangkok. Bemærk partiets valg-slogan '201', med målsætningen om at nå de 201 pladser!

5. februar 2005:
Tryk her for at komme til Svaneke Bryghus's web-side - Åbner i NYT VINDUE! ...smag på rejsen!
ja - det var der også muligheder for på feriemessen Ferie05 i Bella Center.
Svaneke Bryghus var repræsenteret i afdelingen reserveret til smagsprøver fra 'Solskinsøen i Østersøen'.
Bryghuset åbnede i 2000 efter stor mediemæssige opmærksomhed og glæde over at der nu atter var mulighed for at få lokalt bryg på bordet. Det hidtil seneste bryggeri var nemlig lukket ned ca. 45 år tidligere.
Se små glimt fra rejsemessen på Rejseblog'en på www.startrejsen-nu.dk.
Der var ialt 46.263 besøgende på årets feriemesse, og weekenden før - da kun campingmessen havde åbent - var der godt 14.000 besøgende.

5. februar 2005:
Rejsen til Østen!
Der var også i år rift om rejserne til Østen på rejsemessen.
Strand ferie for vandhunde med palmetække blandet med soft adventure virker yderst tiltalende på danskere en kølig januarweekend.
Lords Travel havde travlhed - Nye kataloger over Thailand og Vietnam - Bestil dem fra websiden - TRYK HER!
Der var travlhed på Lords Travels stand i Globetrotterhjørnet.

4. februar 2005:
...nyt fra Nepal fredag morgen
Der var roligt i Kathmandu torsdag. På trods af frygten fra tidligere planlagte aktioner fra maoisterne - herunder demonstrationer og butikslukninger - var butikkerne åbne. Situationen var trykket, spændt, afventende, men rolig. En del turister har problemer med ind- og udrejse, men flytrafikken er ved at være normaliseret. Der er foregået en livlig international diplomatisk aktivitet. På trods af den dybt kritisable måde magtskifte er foregået på, har såvel Indien, USA som England været i direkte kontakt med den nye regering. Enkelte detaljer er kommet ud, først og fremmest inden for de områder, der drejer sig om demokratiske rettigheder, menneskerettigheder, international troværdighed, m.m. Bag facaderne og via "sikre diplomatiske forbindelser" foretages nu de internationale forhandlinger og der indgås aftaler af kategorien "rævekager". Indtil videre opretholdes lukningen af al kommunikation til Nepal, herunder også af alle officielle websites. Som et rent tragikomisk kuriosum har jeg konstateret, at tidligere premierministers Deupas officielle webside mærkværdigvis stadig er aktiv her fredag morgen. Se website for "Office of the Prime Minister and Council of Ministers". Derfor er det vigtigt at anvende alle former for officelle pressionsmidler, der kan demokratisere processen i Nepal i videst mulig omfang.

4. februar 2005:
760 millioner turister i 2004 - en vækst på 10% International
turisme
tilbage på
"vækstsporet"

Efter tre års stagnation må den internationale turistindustri nu siges at være tilbage på vækstsporet.
  11. september, SARS, bombesprængninger, naturkatastrofer og fugleinfluenza er blot nogle af de faktorer, der fik folk til at udsætte rejser til specielt oversøiske rejsemål.
  Den sørgelige udgang på året med den katastrofale hærgen af tsunamien i områderne omkring Det Indiske Ocean fik os mennesker til endnu en gang at opretholde vor respekt for naturkræfternes voldsomme udfoldelser.   Samtidig må vi erkende at det er de samme naturkræfter, der har skabt alle de smukke naturscenerier, vor klode er så beriget med. Det er bare så voldsomt, når disse scenerier udspilles på den måde som det foregik 2. juledag.
  Lad os håbe at der går lang tid før vi oplever noget tilsvarende, samt at vi udvikler metoder til registrering og afdækning af nogle af de varsler som måtte være til stede.
  Et tilbageblik på turismen i 2004 viste, at endnu flere end nogensinde tidligere besluttede, at "nu skulle det være!".
  Ialt blev der registreret omkring 760 millioner internationale ankomster, hvilket er en vækst på over 10%, den størstevækst, der er registreret i næsten 30 år.
  Væksten var størst i Asien-Pacific området med en vækst på næsten 30%, samt til Mellemøsten med en vækst på omkring 20%. Læs mere i artiklen "2004: An excellet year for tourism, but with a tragic end" fra World Tourism Organization (åbner som pdf-fil i NYT VINDUE).

3. februar 2005:
...hvad sagde Nepals konge i sin tale til nationen?
På nedenstående link ligger en udskrift af den tale til nationen, som Nepals Kong Gyanendra holdt tirsdag formiddag. Det var den tale, hvori han erklærede undtagelsestilstand, satte visse dele af forfatningen ud af kraft og selv overtog magten i en tre-årig periode. Onsdag udpegede kongen en 10-mands regering ledet af ham selv, der angiveligt har som formål at løse de sikkerhedsmæssige problemer og konflikten med maoisterne. "Læs Kong Gyanendras Royal Proclamation her!"
  Uanset hvad man mener om dette udenomsparlamentariske diktatoriske udspil fra monarkiet, så tillader jeg at mene, at mange demokratiske kræfter har spillet fallit. Der har været en eklatant mangel på initiativer for at løse situationen. De muligheder, der har været til rådighed, har ikke været udnyttet i tilstrækkeligt omfang til at lægge pres på den nu ekskluderede regering til at indgå i handlekraftige løsningsforslag. Maoisterne har på nogle områder været mere imødekommende over for forhandlinger end regeringen.
  Det er min helt klare opfattelse, at regeringen vidste, at der kom en eller anden form for indgreb. Såfremt de hævder, at de ikke vidste det, så mener jeg de er på kant med deres politiske samvittighed. Det var en svag regering, der som en af sine sidste handlinger forsøgte at rette lidt op på en af Premierminister Deupas tidligere fejltagelser, da den daværende regering nedlagde 7.000 kommunale råd fordi deres valgperiode udløb. Maoisterne fik nærmest frit spillerum, politiet var allerede flygtet fra alle de små politiposter. Dagen før kongens indgreb besluttede regeringen at genetablere den administrative del af den kommunale struktur med en permanent lovgivning. Lovgrundlaget skulle aftales endeligt i tirsdag, men de nåede det ikke.
  Når folk på gaden i Kathmandu roser kongens indgreb så er der altså grus i det demokratiske maskineri. Ikke mindst når man ved, hvor upopulær kongen rent faktisk er. Det antyder et og andet om den folkelige tillid til og opbakning bag det etablerede politiske system. - Og alligevel skal vi da selvfølgelig protestere mod kongens overtrædelse af de vedtagne demokratiske og forfatningsmæssige rettigheder, også selvom Nepals politiske establishment godt nok har veget tilbage fra enhver handling, der kunne medføre at den lille gruppe af højkaster mistede deres næsten totale økonomiske og politiske dominans. Derfor skal der protesteres og kæmpes for at kongens indgreb også kan anvendes af den del af Nepals befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen, så deres levevilkår og sikkerhedsmæssige forhold kan forbedres reelt.

...der findes stadig overlevende efter tsunami'en - heldigvis!
Der er noget, der tyder på, at de indiske myndigheder absolut ikke har styr på situationen på Nicobarerne. Politiet fandt nærmest ved en tilfældighed ni overlevende 38 dage efter katastrofen på Great Nicobar (som ofte kaldes Campbell Bay efter den største by på øen). De havde vandret fra deres ødelagte landsby på vestkysten tværs over øen, og nærmede sig nu østkysten. De havde mistet orienteringen undervejs og levet af hvad de kunne finde. Great Nicobar er meget bjergrig og beklædt med regnskov og der er op mod 30 km i luftlinie fra vest- til østkysten.
Læs artiklen fra The Scotsman: "Nine Survivors Found 38 Days after Tsunami".
  Der gik lang tid før journalister fik adgang til øen. Ef af de første - der kom hertil efter 10 dage - vurderede, at situationen på Great Nicobar så fuldstændig uoverskuelig ud. Landsbyer og offentlige bygninger var simpelthen skyllet væk.
Læs eksempelvis artiklen "After 10 days, Campbell Bay still look deserted" fra indiainfo.com.
  På trods af de helt uoverskuelige forhold, der herskede på øen, der ligger umiddelbart nord for Banda Aceh på Sumatra ville den indiske regering ikke tillade adgang for udenlandske nødhjælpsorganisationer. Der er ikke desto mindre tale om en ø på med 7.000 indbyggere, hvis landsbyer stort set alle ligger (eller lå) i kystnære områder.

2. februar 2005:
... der bli'r ikke valg i Nepal foreløbig!
Så har Nepals i nævneværdigt populære konge atter en gang grebet ind og blandet sig totalaktivt i landets politiske ledelse. Undtagelsestilstand og midlertidig enevældigt monarki er kongens opskrift på Nepals fremtid i de kommende tre år. Læs mere i artiklen: "...nu har han gjort det igen! - Nepals Kong Gyanendra har atter taget magten!"

31. januar 2005:
...valg, Irak, politik og Preben Vilhjelm.
Jeg tror, vi var mange, der trak et dybt lettelsens suk efter de første rapporter fra søndagens valg i Irak. Desværre ved vi af erfaring at vejen frem mod demokrati er lang og brolagt med mange ofre. Demokrati er heller ikke en stabil tilstand, men en fremadskridende dynamisk proces med et forløb, der påvirkes og bestemmes af dem der deltager samt af deres ansvar og respekt for resten af det samfund de tilhører. Ideologi (herunder religion), samfundssyn, samfundsforståelse samt etik og moral spiller en aktiv medindflydelse på alle disse dekokratiske processer, og samtidig spiller det også en helt afgørende indflydelse på vores opfattelse som iagttagere af sitiationen. Men vi er faktisk ikke blot iagttagere, vi udgør en del af besættelsesstyrkerne. Jeg mener at såfremt vores tilstedeværelse i Irak skal retfærdiggøres, så bør det være i form af genopbygning på irakernes præmisser. Det var de samme kræfter som vi er en del af som krigsmagt, der støttede Saddam Hussain - Uden USA's meget omfattende støtte til personen Saddam Hussain havde det aldrig været nødvendigt at fjerne ham. Han ville ikke have holdt så længe. Uden vore europæiske naboers salg af giftgas til Saddam Hussain ville han aldrig have været i stand til at udøve sin dybt forkastelige angreb mod kurderne. Det er nødvendigt at erkende vores fejltagelser, så vi og irakerne kan komme videre. Men sålænge Irakkrigens løgne forsvares er det svært at komme videre, for hvornår holder løgnen så op. Irak var aldrig den trussel mod verdensfreden, som USA gik i krig på (en opfattelse vores egen regering støttede på baggrund af usande og fordrejede kendsgerninger.
  Problemet er måske, at når man gentager små usandheder og fordrejninger tilstrækkelig mange gange, risikerer man at blive fanget i sit eget net, og ender med selv at tro på dem. Det var den opfattelse jeg selv havde dengang, og det forekommer som om eftertiden støtter denne opfattelse). Men både vi og irakerne skal videre - usandheder og fordrejninger skal ud af demokratiet og ud af enhver valgkamp - osse ud af den danske.
  I den anledning synes jeg, det er interessant at pege på en ny bogudgivelse. Det er en ny erindringbog, skrevet af en af de mest respekterede danske politikere. Preben Wilhjelm, der gennem 70'erne og 80'erne var med til at sætte dagsordenen for mange debatter, fyldte 70 år i går, og i den anledning har han fundet sin gamle skribentpen frem, skærpet den en anelse og set tilbage på sin perioden som aktiv politiker. I bogen "Fra min tid" analyserer Preben Vilhjelm den politiske proces og de metoder, der anvendtes af politikerne dengang, og han viser, hvorledes udviklingen i de politiske processer gradvis har forandret sig siden da. En god bog at blive klogere af, skrevet af en af Danmarks højest respekterede og ærligste politikere.
Læs mere her om Preben Wilhjelms bog "Fra min tid", Gyldendal (341 sider).
  Vedrørende valget i Irak, så vil jeg anbefale interesserede at læse kommentarer fra valget i Irak fra den arabiske nyhedskanal AlJazeera. De har en glimrende engelsksproget version af deres hjemmeside. Den giver ikke en fundamentalt anderledes billede af situationen, men den giver også politiske og jounalistiske vinkler på hændelser og informationer om emner, vi ellers ikke bemærker eller informeres om.
Tryk her for at åbne AlJazeeras engelsk-sprogede web-side "english.aljazeera.net".

30. januar 2005:
... jeg håber irakerne får lov at (be)stemme selv!
Dagens altdominerende hovedemne er selvfølgelig det såkaldte parlamentsvalg i Irak, hvor det mildest talt må kræve et vist mod at deltage i, såfremt man ikke bor i de ganske få relativt sikre områder.
  Jeg vil ikke spå om hændelsesforløbet, men jeg kan blot konstatere, at valgdeltagelsen formentlig næppe når et omfang, så valget kan betragtes som andet end en strømpil for "et-eller-andet". Og uden et korps af valgobservatører bliver det også svært at vurdere omfanget af uregelmæssigheder. Så der vil være et stort spillerum for "rygtesmede", og jeg frygter at nogle af dem vil kreere "spin" for verdens ledende politikere, så de risikerer at fjerne fokus fra initiativer, der kan styrke genopbygningen af Irak, og i stedet kommer til at fokusere på en forlængelse af "Besættelsen af Irak" ig "Krigen i Irak".
  I lørdagsudgaven af New York Times havde Todd S. Purdum en artikel, hvori han sammenlignede aktiviteterne i Irak med Vietnamkrigen, med interviews med en af Irak-krigens argeste modstandere, senator Edward (Ted) Kennedy. Læs artiklen: "Flashback to the 60's: A Sinking Sensation of Parallels Between Iraq and Vietnam" (det kræver muligvis registrering at downloade artiklen. Registrering er gratis - og registrerede 'users' har adgang til artikler fra New York Times fra den seneste uge)
  I lederartiklen kommenterer New York selvfølgelig valget. Læst artiklen som en kritisk amerikansk vurdering af situationen og perspektiverne dagen før valget "Iraq's Election Gamble"
  Prøv i øvrigt at se en oversigt over disse flyveblade, der er kastet ud over Irak i stor mængde, fra USA' "fredbevarende styrker". Hvordan kan man forestille sig, at sådanne trusler kan føre til fred og fordragelighed, endsige få Irakerne til at se amerikanerne som andet end "verdens selvbestaltede politimand"? - Se dem og døm selv: "Leaflets dropped over Iraq"

29. januar 2005:
Facts om USA's udviklingsbistand - den er ikke stor, men selv små løfter har Hr. Bush svært ved at holde!
New York Times har udviklet sig til en stadig stærkere kritisk røst af regeringen i Washington. Og der er faktisk nok at tage fat på. Man kan måske undre sig over, at nogle af emnerne fik så ringe en plads i den seneste valgkamp, men udenrigspolitik og i særdeleshed u-landsbistand har aldrig kunnet bringe den menige amerikanske vælger op af sofaen - desværre!
  For tre år siden etablerede Bush-regeringen "The Millennium Challenge Account", hvorfra der skulle flyder milliarder af dollars til betrængte u-lande til bekæmpelse af fattigdommen. I 2006 skulle omfanget være bragt op på 6 milliarder US$ (beløbet svarer til 0,4 promille af USA's bruttonationalindkomst). Realiteterne efter de første tre år er ifølge New York Times så langt fra løfterne, som man kan forestille sig. USA's regering har fra programmets start været hurtigt ude med at sætte navn på de lande som ikke kunne komme i betragtning, på grund af "dårlig regeringsførelse", hvorimod de aldrig er kommet med en liste over lande som har fået bidrag fra denne fond, og ifølge New York Times er det, fordi ingen lande har fået noget overhovedet!
  Da Hr Bush introducerede programmet erklærede han frejdigt: "I carry this commitment in my soul". Og der bærer han altså fortsat sit forpligtende løfte - den sjæl må da blive stadig tungere og tungere! Og programmet er end ikke tiet ihjel, som man kunne forestille sig. Repræsentanter for den amerikanske regering har rejst rundt i Afrika og Latin Amerika og fremhævet og rost programmet. Og programmets chef tøver ikke med at sige, at programmet er "...really moving at an extraordinarily quick pace". Jeg tror at man heraf kan konkludere, at USA har ændret sig siden John Wayne, man rider ikke længere samme dag, som man sadler!
  Men, som New York Times påpeger "...maybe the administration should tell that to the 300 million Africans who lack safe drinking water, or the 3,000 African children under the age of 5 who die every day from malaria, or the 1 in 16 African women who die in childbirth, or the 6,000 Africans who die each day of AIDS. But wait. Maybe the president is planning to deal with the African AIDS catastrophe through his 2003 proposal to increase AIDS funds by $10 billion over the following five years?" Der er stadig plads til drømme hos New York Times' lederskribent.   Der vil nok snarere komme økonomiske argumenter på bordet om USA's store underskud og de netop bevilgede 80 milliarder US$ til krigen i Irak (80 milliarder dollars!!! - og den beslutning blev kørt igennem den amerikanske kongres samtidig med at de højestlønnede fik skattelettelser!). Jeg tror vi skal tale om den der med verdensfattigdommen en anden dag - den er vist kommet for at blive!
  Læs leder-artiklen i New York Times fra den 28. januar 2005: "America's Promises" (det kræver muligvis registrering at downloade artiklen. Registrering er gratis - og registrerede 'users' har adgang til artikler fra New York Times fra den seneste uge)

28. januar 2005:
Der høren en svag buldren i Burma!
Det har svirret med rygter om en skærpet magtkamp mellem nogele af de stærke drenge i Burmas regering, men ifølge Thailands premierminister Thaksin, der har haft udsendinge til at skæve indover grænsen til nabolandet så er det ikke noget, der komme i nærheden af et statskup. De stærkeste drenge er stadig de stærkeste, det er dem, der står i periferien og tripper, der skiftes ud. Læs artiklen med PM Thaksins udtalelser til Associated Press (AP): "Thai prime minister confirms reports of leadership tensions in neighboring Myanmar".
  Regeringen i Burma har også allerede reageret og benægtet, men samtidig stort set bekræftet Thaksins udtalelser. Læs artiklen fra "The Scotsman": "Burma Coup Rumours Denied". Skulle situationen udvikle sig yderligere, skal der faktisk ikke lyde nogen kritik herfra. Udviklingen kan stort set kun blive til det bedre. Og efter min formodning vil det gavne landets økonomiske udvikling væsentligt, hvis generalerne ville indlede en afvikling af militærets samfundsmæssige magtdominans. Den struktur kan kun koncentrere magten i hænderne på nogle få og skabe personlig rigdom til en absolut mindretal baseret på undertrykkelse af det store flertal. Den udvikling, der forgår inden for sådanne rammer, vil altid være yderst problematisk. Derfor er det vigtigt at støtte alle initiativer, der udvikler sig "på trods" af disse problematiske rammer. Støt derfor Burmakomiteernes arbejde.
Den Danske Burmakomite, og The Burma Campaign UK

27. januar 2005:
"Ferie 05" Rejsemesse i Bella Centret 2005
Årets store rejsemesse i Bella Centret "Ferie 05" starter i morgen med omkring 700 udstillere, masser af show og farver. Et lille golf-hjørne, løbekonkurrencer og H.C.Andersen møder op og fortæller nogle historier.
Jeg følger op på aktiviteterne, så også I, der ikke kommer på Bella, har de bedste muligheder for at planlægge jeres næste ferierejse.
Mange rejsearrangører har knoklet for at få deres nye kataloger og prislister klar. Jeg gennemgår nogle af dem her, og giver tips til ferie.
Samlet udstillerliste med links kan ses her!

26. januar 2005:
Valg, sikkerhed og valgsikkerhed
Det er ikke blot i Danmark, at valgtønderne buldrer. Ifølge nærgående rapporter fra den irakiske valgkamp (!) kan man slet ikke høre valgtønderne, på grund af den store "baggrundsbuldren"! - Det hævdes i øvrigt, at irakere i Danmark er den gruppe af irakere, der er mest opsatte på valget!
  Der skal også være valg i Thailand (den 8. februar), og her er et af de store problemer, hvorledes man kan skelne mellem de mange kandidater med samme navn. Der skal vælges 500 kandidater til "Repræsentanternes Hus", men det var slet ikke det emne jeg ville berøre her, for det var faktisk endnu mere interessant omend umiskendeligt foruroligende, hvad der mødte læsere af Thai-dagbladet "The Nation" tidligere på måneden, da de slog op på dagbladets business-afsnit. En af Thailands førende astrologer, som tidligere har varslet om terrorangrebet på World Trade Center i New York samt om tsunamien, havde udarbejdet forudsigelser for Thailand i 2005, - og det er faktisk langt fra opløftende læsning. Læs mere her i artiklen "Fasten your seatbelts, please!" - fra "The Nation".
  Derudover skal der være valg i Nepal i maj - det hævder i hvert fald premierminister Sher Bahadur Deupa. Og det forhold, at maoisterne vægrer sig ved at gå til forhandlingsbordet, får Deupa til at fastholde sit valgløfte i endnu stærkere vendinger. Nu er det jo altså sådan, at der gennem de snart otte års "People's War" er dræbt mere end 11.500 (måske langt flere!), der er forsvundet 1.400, arresteret 300 og ødelagt værdier for mere end 10 milliarder danske kr.
  Der har været enkelte spage indsigelser på Deupas planer om valg, især på grund af sikkerheden, som vel næppe er større end i Irak (der bor i øvrigt lidt flere mennesker i Nepal end i Irak, mens der i Thailand bor næsten tre gange så mange!).
  Deupa blev i går i The Himalayan Times referet for at have svaret, at "...elections are a compulsion as the Maoists did not show interest in peace talks", og regeringen har besluttet at gå til valg efter at have tilvejebragt stensikre sikkerhedsarrangementer.
  Det er da en utroligt snedig taktik, Deupa forsøger at lancere - nemlig, at eftersom maoisterne ikke vil indgå i fredsforhandlinger, så lad os føre valgkamp. Sig mig engang, - er den mand fuldstændig rablende genial? Det er kendt, at flere amerikanske sikkerhedsrådgivere har været på besøg i Nepal - bl.a. Colin Powel - gad vist om taktikken skyldes lidt rådgivning fra 'over there'?
  Hos Times of India er der ikke blandt dagbladets lederskribenter den samme tiltro til en selvbestaltet fredelig løsning på konflikten. Her ønsker man, at der fra indisk officiel side lægges et større pres på at få parter til forhandlingsbordet, evt. med en nordisk forhandlingspartner.
  Jeg har selv med min egen spage stemme foreslået det samme til en af Nepal toppolitikere, som blankt afviste det med begrundelsen "It seems as a good idea, but ... the nepalese people do not believe in foreigners!". På dette tidspunkt havde den pågældende netop udarbejdet en køreplan for fred - han manglede blot at få de andre partier med på den - og så lige maoisterne!
  Sikkerheden er umiskendelig usikker (ikke for os udlændinge, men for nepaleserne), og børn og unge er stærkt udsatte. Forældre i store dele af Nepal frygter simpelthen for deres børns sikkerhed. Store grupper af børn og unge blive jævnligt kidnappet og inddraget i maoisternes resocialiseringsprogrammer. Læs bl.a. denne sørgelige beretning om kidnapning af 500 unge, der var undervejs tilbage til Nepal efter at have arbejdet i Indien.
  Mange forældre sender simpelthen deres børm til Indien for at undgå at de bliver involveret i konflikten, men ingen steder er efterhånden sikre.
  Noget af de mest positive jeg har kunne finde er, at maoisternes øverste leder 'Prachandra' (Puspa Kamal Dahal) nu opfordres af sin egen far til at indgå i fredsforhandlinger. Faderen, den 76-årige Muktiram Dahal, er blevet aktiv i fredsbevægelse, hvorfra han gennem interviews prøver at nå sin søn. Læs mere her i artiklen fra "The Rising Nepal"
  Efter al denne elendighed er det nærmest befriende at høre, hvorledes en storfamilie på 68 medlemmer lever i fred og fordragelighed et sted i den sydlige del af Nepal (14 kvinder, 14 mænd og 40 børn). De lever af landbrug, suppleret med indtægter fra nogle af familiemedlemmernes hverv i det offentlige som lærere, administratorer og politibetjent. Der bliver serveret kød to gange om året, men så kræver det også en ged og to grise. Til blot et enkelt måltid (den blandt Nepal-rejsende så velkendte 'Dahl Bath' - ris med linsesuppe og årstidens grønt) kræves store gryder. Der går simpelthen 15 kg ris pr måltid.
  Alle familiens børn får uddannelse, og for at spare skolepenge, har der simpelthen boet en fast lærer hos familien gennem de sidste 24 år. Læs mere her i artiklen fra "The Himalayan Times".

23. januar 2005:
Tsunami og andre kastrofer - kilder til information
Den bedste overordnede og bredt tilgængelige sammenfatning af katastrofen i Asien, som i øvrigt er under forsat redigering findes i Wikipedia, the free encyclopedia: "2004 Indian Ocean earthquake".
  Derudover har Nordisk Asiens Institut (NIAS - Nordic Institute of Asian Studies) i København oprettet en meget omfattende linksamling på deres website: "Asia Insights: Tsunami Disaster"
  CBS News har samlet en meget stor mængde katastrofe-links til websites, der indeholder opdaterede informationer om alle former for katastrofer. Det er simpelthen en fascinerende samling af informationer, om hvor små vi mennesker er i, når naturkræfterne virkelig sætter ind. Men der er også informationer om varslinger, og alle de mange succesrige forsøg på at imødegå konsekvenser som vi har kunnet forudse, og som vi - vil at mærke - har haft ressourcer, herunder økonomiske, til at opbygge.
  I og med at CBS (Colombia Broadcasting System) er amerikansk, er linksamlingen først og fremmest opbygget på at informere om amerikanske forhold, men der er overalt links til de væsentligste globale websites.
  Oversigten indeholder informationer om katastrofenr inden for luftfart, skibsfart, cyber-kriminalitet, terroristbekæmpoelse, isbjerge, biologisk krigsførelse, el nino, oversvømmelser, katastrofale vejrforhold i verdensrummet, jordskred, vulkanudskrud, tsunamier, og meget mere. Surf rundt og vær taknemmelig over at vi stadig lever!
  Læs også artiklen i "Rejseblog'en" om Lonely Planets opfordring til ikke at undlade at rejse til de berørte lande - der er mange uberørte steder. Dertil kommer, at for store dele af lokalbefolkningen er deres eksistens afhængig af, at turisterne vender tilbage hurtigst muligt!

22. januar 2005:
Hr. Bush holdt en tale forleden
Her i disse valgkamptider kunne det måske være på sin plads at se lidt på, hvorledes den amerikanske præsident, hr Bush, forvalter sine ord.
  Indimellem sker der jo det, at en politikers ord ikke helt svarer til den samme politikers handlinger. Men det er farlige tendenser, når selveste lederen af det selvbestaltede "frihedens egen land", verdens stærkeste økonomiske og militære magtfaktor, forholder sig til verdens store problemer på en umådelig selvsikker og nærmest euforisk selvretfærdiggørende måde, når virkeligheden i den samme regerings handlinger er så forskellig fra de ord der udtales.
  New York Times har en spændende leder-kommentar af sociologen, Orlando Patterson (professor på Harvard University) i dagens avis (lørdag, den 22. januar 2005): "The Speech Misheard Round the World", hvori han peger på de stadig tydeligere uoverensstemmelser, der er mellem hr Bush's ord og USA's konkrete handlinger.
  Kampen mod terrorisme, mod 'ondskabens akse' er et af eksemplerne, hvor virkeligheden er, at ud af samtlige terrorhandlinger i USA i perioden 1980-2000, blev 3 ud af 4 terrorhandlinger begået af amerikanere! Må omverdenen herudaf konkludere, at det kun er de sidste 25% der hidrører fra 'ondskabens akse'? - Hvad så med de 75%?
  Den store garant for fred og frihed, som var et af de motiver, der var netop det gennemgående teme i hr Bush's netop afholdte tale, klinger også lidt hult i omverdenens ører. Men - som Orlando Patterson fremhæver, så virker det på en helt anden måde i USA, hvor det opereres med en form for et "privat, individualiseret frihedskoncept", som Bush og hans skare af rådgivere og rygklappere er så begejstrede for, et koncept, med et stærkt, men vanskeligt definerbart individualiseret religiøst relateret frihedsbegreb, der i hvert fald afviger stærkt fra den måde, frihedsbegrebet defineret på i størstedelen af resten af verden (som dog formentlig ikke har et entydigt frihedsbegreb). Andre kommentatorer støtter denne opfattelse og fremhæver, at det er en af årsagerne til at en stigende skare amerikanske intellektuelle tager afstand fra præsidenten og den amerikanske regering, og at der nu - på trods af Bush's sikre valgsejr - gradvis er ved at udvikle sig et pres mod regeringens måde at tale henover modsætningerne i stadig større dele af den amerikanske politik.
  Det forhold, at disse uklare modsætningsfyldte budstaber er tydelige for resten af verden, bekymrer tilsyneladende ikke USA's ledelse, som fortsætter med formuleringer, der - som Orlando Paterson konkluderer det - for resten af veden overvejende opfattes som hykleriske.

18. januar 2005:
Prisen på HIV-medicin i Malawi
stiger måske fra 140 $ til 12.000 $

USA og Indien har et problem, de er fælles om på hver sin måde.
  USA har som det land, der først og fremmest sidder på deres - ganske overvægtige - andel af verdens samlede patentrettigheder, været stærkt imod de overtrædelser, der foregår, først og fremmest i den tredie verden, af sådanne kopi-rettigheder.
  Den store del af verdens befolkning, der er HIV-smittet, er afhængig af medicin - meget dyr medicin - hvis de skal overleve.
  WTO - den store verdensomskændende handelsorganisation - har efter meget hårdt pres fra industrilandene, og herunder ikke mindst fra USA, besluttet at gennemføre en lovgivning, der inden for WTO-området gør det kriminelt og strafbart at fortsætte kopiering af diverse produkter. Og de HIV-smittede i den tredie verden - der havde råd - og som hidtil har fået kopipræparater først og fremmest produceret i Indien står nu over for et problem, eftersom WTO's skrappe regler er blevet gennemført som indisk lovgivning pr. den 1.januar 2005. For at komme produktion af kopipræparater til livs, er Indien i færd med at gennemføre en lovgivning, med en straframme op til dødsstraf, for at at fremstille kopipræparater.
  Et års forbrug af kopimedicen koster omkring 140 US$, mens originalprodukterne koster omkring 12.000 US$.
  Men her spørger de kloge hoveder, der husker diskussionerne og afgørelsen i WTO, der - imod officielle danske ønsker - besluttede at tillade produktion af kopimedicin under visse omstændigheder. Og denne undtagelse anses ikke umiddelbart for tilstrækkeligt sikkert til at den indiske af kopiprodukter kan fortsætte. Fordi medicinalvirksomhederne fik samtidig indført, at i uafklarede tvivlssituation, skal produktionen indstilles. Medicinalindustyrien har sikret sig at denne regel SKAL overholdes, uanset at der faktisk ikke er udarbejdet regler, for de undtagelser, som den samme industri hævder at have givet tilladelse til. Det var forhold som bl.a. USA ikke satte sig ind i, og det fører i øveblikket til at man på lederplan i New York Times simpelthen opfordrer Indiens medicinalvirksomheder til at gøre som det er kotume i bl.a. USA, nemlig at benægte at loven overtrædes og fortsætte produktionen indtil dommens dag!
  Men - som man må erfare også på redaktionslokaler i New York Times - så hjælper det måske alligevel ikke så meget, for samtidig fik medicinfabrikanterne også indført, at et land ikke importere kopimedicin, hvis ikke der ligger et patent på den originale medicin, og det er en regel det absolut ikke er vanskeligt at jonglere lidt med, og også her har medicinalindustrien nærmest vetoret. Reglerne - og usikkerheden er helt på de store medicinfabrikanters side.
  Den organisation, der (af nogen) hævdes at være den fremmeste fortaler for den frie handel, har i denne sag lidt et umiskendeligt nederlag til medicinalindustriens lobbyaktivister, som sagtens kan komme til at koste flere menneskeliv end den naturkatastrofe, vi netop har været vidne til, og som nogen har udråbt til den største kastrofe i vor tid.
  Jeg tilhører den gruppe af beboere på kloden, som har den holdning, at af alle katastrofer mener jeg de menneskeskabte dog er de værste.
Kilder: bl.a. følgende artikler fra New York Times (åbner i nyt vindue ved klik)
Lederartikel: "India's Choice", fra 18. januar 2005.
"Generic Drugs From India Prompting Turf Battles", fra 26. december 2004.
"India: Death Penalty For Fake Medicines", fra 19. december 2004.

16. januar 2005:
I Nepal venter man med at ønske hinanden godt nytår
I det konfliktramte Nepal forsøger regeringen at presse maoisterne til forhandlingsbordet, samtidig med at højtstående repræsentanter inden for hæren har udtalt, at det ikke er muligt at opnå et total militær sejr over maoisterne.
Så regeringens pres er det vist så som så med, og maoisterne har nu overskredet den frist, som regeringen satte for at få indledt forhandlinger om hvornår forhandlingerne kan fortsætte.
  Spillet er speget, og det bliver ikke mindre speget, når Nepals stadig mere trængte premierminister Deupa ser det som sit hovedmål at afholde parlamentsvalg, samtidig med at alle ryster på hovedet.
  Og maoisterne kender jo efterhånden hans planer, så de kan lægge deres derefter.
  Det forekommer stadig mere tydeligt, at regeringen og det etablerede "politiske establishment" ikke ønsker eller ikke tør presse en international ledet forhandling igennem, formentlig af frygt for at miste deres politiske og økonomiske privilegier og deraf følgende magtfulde positioner i et land, domineret af social og religiøs initieret ulighed (og det er faktisk forskellige aspekter af denne ulighed, som har "sparket" konflikten igang oprindeligt).
  Menneskerettighedsorganisationer kritiserer i stadig stærkere vendinger begge parter i konflikten for grove overtrædelser af menneskerettighederne.
  Regeringen har det efterhånden lidt trængt med økonomien, og varsler stigning af VAT (moms'en), hvilket ikke har den store opbakning hos befolkningen og i erhvervslivet, som også betaler afgifter til maoisterne.
  Tekstilindustrien med ca. 50.000 fuldtidsbeskæftigede og omkring 300.000 på deltid eller kontraktansatte er voldsomt trængt efter udløbet af en kvotaaftale med USA, som aftog omkring 80% af den samlede tekstileksport. Eksporten faldt med ca 30% i 2004, og omkring 25% af tekstilvirksomhederne har måttet lukke.
  Det er vanskelige odds at være oppe mod, og der er ikke de store forhåbninger at spore hos Nepals finansminister Adhikary fra kommunistpartiet UML, der har været nødsaget til ekstraordinært at øge "forsvars"-udgifterne med 9%.
  Det er ikke et godt nytår nepaleserne går i møde, det mest positive man kan fremhæve er, at man i Nepal først fejrer nytår den 13. april! - Så lad os håbe på et godt nytår i Nepal.
  Læs evt. også artiklen fra BBC's korrespondent i Kathmandu, Charles Haviland: "Fears and hope in Nepal for 2005"

CIA lægger kortene på bordet (...nogle af dem)
USA's National Intelligence Council, en uafhængig gruppe under CIA, der arbejder med strategiske efterretningsopgaver og som i forbindelse hermed udarbejder forslag til præsidenten (hvorvidt præsidenten lytter til disse råd, endsige inddrager dem i sine overvejelser, er ikke emnet for denne kommentar).
  Arbejdet fra National Intelligence Council foregår normalt i dyb hemmelighed, men der kommer dog af og til artikler m.m. til offentlighedens kendskab.
TRYK HER for at læse rapporten - åbner i nyt vindue!   I den forløbne uge har de netop præsenteret deres scenarier for de kommende 15 år i dokumentet: "Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Coincil's 2020 Project"
  Hele teksten kan downloades frit som HTML og PDF, læs den og bedøm selv denne kommentar fra en anden weblog'er: "...a well-structured set of scenarios that do an excellent job of completely missing the big picture -- a big picture which is implicit in the report's own supporting material."
  Den overordnede opsummering indledes således:
  "At no time since the formation of the Western alliance system in 1949 have the shape and nature of international alignments been in such a state of flux. The end of the Cold War shifted the tectonic plates, but the repercussions from these momentous events are still unfolding. Emerging powers in Asia, retrenchment in Eurasia, a roiling Middle East, and transatlantic divisions are among the issues that have only come to a head in recent years. The very magnitude and speed of change resulting from a globalizing world—apart from its precise character—will be a defining feature of the world out to 2020. Other significant characteristics include: the rise of new powers, new challenges to governance, and a more pervasive sense of insecurity, including terrorism. As we map the future, the prospects for increasing global prosperity and the limited likelihood of great power conflict provide an overall favorable environment for coping with what are otherwise daunting challenges. The role of the United States will be an important variable in how the world is shaped, influencing the path that states and nonstate actors choose to follow" (rapportens fremhævning) - læs mere her.
  Selvom rapporten i ovennævte citat ikke sætter USA's lys under en skæppe, så findes der også andre vurderinger. Men da rapporten belyser den globale fremtid og underforstået: USA's (helst dominerende) rolle heri, vil denne placering af USA være et centralt element. I forbindelse hermed, findes der dog i en box-tekst på side 114 en ganske interessant belysning af "How the World Sees the United States", baseret på indput fra seks regionale konferencer.
  Derudover er der stof til adskillige timers læsning og endnu flere timers efterfølgende debat, uanset om man er enig eller ej.

15. januar 2005:
...tak Hr. Møller!
På denne store gaveaften, vil jeg godt stille op i køen og være med til at takke Hr. Møller for det fine hus, som jeg fra min plads foran TV'et kan fornemme, at der er en stor glæde for, blandt såvel husets skare af arbejdere (teknisk personale såvel som udøvende kunstnere) samt blandt det festklædte fremmødte publikum. Jeg indrømmer blankt, at jeg mine første tanker om den hurtigtvoksende betonsilo på Dokøen ikke var tilnærmelsesvist så positive!

             
...her står huset og salen klar til at vi tager gaven i brug!
Foto: www.schmidtaps.com

Hele den i øvrigt rekord-korte bygge- & opførelsesproces på blot fire år kan følges på "www.operaprojektet.dk"
Der arrangeres i øvrigt rundvisning i Operaen fra den 1. februar. Prisen er en opera værdig - 200 kr inkl. et glas hvidvin eller vand samt en sandwich, læs mere her.

...lad os fortsætte vore gaver til Asien m.m.!
Foto: Dominic Sansoni/SOS-BørnebyerneSamtidig vil jeg da godt lige henlede opmærksomhenden på at der er mange, som ikke har samme overflod som vi har, og som ikke hverken får eller har brug for operahuse! Men jeg vil fortsat opfordre alle til at fortsætte med at give gaver til de mange overlevende i Asien. Mange af dem har mistet familie, børn har misted forældre, familier har mistet deres forudsætninger for at tjene til det daglige brød. Så fortsæt støtten, og anvend evt. det nye frimærke, der støtter SOS-børnebyerne med 50 øre.
Støttebeløbet fra alle frimærker, der sælges i første kvartal af 2005 går til Asien (50 øre pr. frimærke), deriblandt til Sri Lanka, hvorfra dette billede af flodbølgens hærgen stammer.
(Fotograf: Dominic Sansoni/SOS-Børnebyerne. Billedet er beskyttet efter "Lov om ophavsret" og må kun benyttes til visning i forbindelse med dette elektroniske medie.)
Køb et hæfte med 10 frimærker og STØT ASIEN med 5 kr! Resten af året går støttebeløbet til SOS-børnebyernes arbejde med at oprette en børneby i det centralafrikanske land Burundi. Landet har været ramt af borgerkrig i årtier, og mange børn er hjemløse.
Børnebyerne giver små, familielignende samfund med faste rammer, hvor børnene igen kan føle sig trygge.
SOS-Børnebyerne er en privat hjælpeorganisation, tilknyttet den internationale SOS-Børneby-organisation. Siden 1964 har foreningen ydet langsigtet hjælp til forældreløse og forladte børn ved at oprette og drive SOS-børnebyer. I dag findes der over 430 børnebyer i 132 lande.

Rovdrift på mangroveskov forværrede tsunami!
Men selv i nødens stund er det helt afgørende at vurdere om der var noget vi kunne være med til at gøre bedre. Hav-økologen Duane Silverstein, der er leder af Seacology, en NGO (ikke-statslig organisation), der har målrettet deres aktiviteter for at bevare ø-samfund såvel kulturelt som miljømæssigt.
I sin artikel "A Tidal Wave of Lessons Learned -- an ENN Commentary" fremhæver Duane Silverstein, hvorledes tsunamiens hærgen viste, hvor vigtig miljøforkæmpernes konstante påpegning i det kritisable ved at ødelægge koralrev og fælde mangroveskovene.
Under tsunamien var der tydelige eksempler på at i områder med intakt mangroveskov og koralrev var skaderne langt mindre end i de områder hvor skoven var fældet. Mangroveskoven fældes ofte for at give plads til rejefarme, så vi - der har råd til det - kan få store lækre tiger-rejer.

...fotos fra Afghanistan!
For jer, der er til gode fotos, vil jeg godt henvise til den skønne fotoserie fra Afghanistan af Keirón Allen og Rupert Edis: "Hope and Humour in Afghanistan, Chapter One: Humanising a Beast - The American Military", hvor de amerikanske soldater fremtræder mere positive end de ofte fremstilles, samtidig med at Afghanistan fremtræder ligesom Afghanistan nu engang gør, og det tror jeg de bliver ved med. De ligner sig selv, og jeg håber, at det lykkes mig endnu en gang at komme en tur til dette fantastisk land med disse fantastiske mennesker, der lever "...in one of the most dangerous places in the planet".

14. januar 2005:
Falske tsunami-fotos på "verdensturne"
De falske tsunami fotos jeg beskrev her i weblog'en den 8. januar (se længere nede på siden) har virkelig været på verdensturne, og sandelig om ikke det lykkedes for dem at nå helt frem på avisernes forsider - samt i TV!
Læs artiklen: "Falske tsunami-fotos drog verden rundt- fik forsideplads og kom i TV!"

12. januar 2005:
Noget om rejser til Thailand & Bali
Udenrigsministeriet har idag revideret deres rejsevejledning vedrørende Thailand, og de fraråder herefter ikke længere rejser til Phuket og Krabi, men de opretholder advarslerne mod at rejse til Phi Phi og Khao Lak.
Herefter kan det forventes at rejseaktiviteten til Phuket og Krabi gradvis genoptages. Enkelte charterbureauer har allerede idag meldt ud at de starter omgående.
Se Udenrigsministeriets rejsevejledning for Thailand her.

Derimod opretholder Udenrigsministeriet fortsat advarslerne mod at rejse til Bali. Se Udenrigsministeriets rejsevejledning for Bali her. Alligevel rejste næsten 7.000 danskere til Bali i 2004. Læs også artiklen: "Turisterne vender tilbage til Bali - også danskerne!"

10. januar 2005:
Gældsbyrden lettes for tsunami-ramte lande - måske!
De lande, der blev hårdest ramt af tsunamien, tilhører også gruppen af verdens fattigste lande.
Indonesien med mere end 100.000 omkomne har en udenlandsk gæld på 132 milliarder US$, og har også tidligere kunnet drage nytte af en ny-vurdering af gældsforpligtelserne der inkluderer hel eller delvis eftergivelse af gæld, mod større egen-finansiering af langsigtet genopbygning.
Også Sri Lanka vil formentlig kunne komme i betragtning. Læs bl.a. artiklen fra AFP: "Paris Club creditors agree debt moratorium for tsunami-hit states", fundes hos "TurkishPress.com". Repræsentanter fra Danmark mødes med repræsentanter fra de øvrige medlemslande i Paris på onsdag.
The Paris Club udgøres af repræsentanter fra Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Japan, Norge, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, USA samt Østrig og med Verdensbanken som formand.
Men mange andre lande er også hårdt ramt af andre årsager end af den stærke mediemagnet, som tsunamien uvægerligt også er.
Derfor peger mange på, at også andre landes gældsbyrde burde revurderes.
Se bl.a. Sabyasachi Mitra's artikel fra Reuter: "Tsunami tragedy places debt relief on agenda of rich nations - The move by creditor countries to offer debt relief for tsunami-hit nations may spur demands for similar treatment for other poor, indebted countries", fundes hos "Taipeh Times".

8. januar 2005:
Falske katastrofebilleder!
I situationer som den aktuelle, vil der indimellem vise sig eksempler på mennesker, der forsøger at slå plat på situationen. Her er to eksempler på falske billeder, der er blevet afsløret: "Billeder, der hævdes, at være fra Thailand", er fra en tidevandsbølge på Qian Tang Jiang Floden i Hangzhou-provinsen i Kina. Billederne er taget af Youling Popo fra Hong Kong i oktober 2002, og de findes offentliggjort på Taamchai Gallery's website. Årsagen til de mange iagttagere, er at fænomenet, der er forudsigeligt markedsføres i Kina som en turistattraktion(!) - en form for water-festival! - Hvem var det der sagde, at kineserne mangler humor?
Det andet eksempel viser en gigantisk bølge, der hævdes at slå ind over en havnefront på Phuket. Bølgen er så sandelig enorm, formentlig over 20 meter høj, og det var denne tsunami absolut ikke i stand til, og lad os heller ikke håbe noget sådant nogensinde indtræffer. Derudover har bølgen også fået trafikken til at køre over i højre side af vejen! (og der er nu engang venstrekørsel i Thailand). Billedets oprindelse er ukendt, men se: "kæmpebølgen, der nærmer sig havnefronten".

5. januar 2005:
Tsunami og jordskælv - hvorfor, hvordan og hva' skete der?
Informationer om verdens største naturkatastrofe i nyere tid. Læs artiklen: "Jordskælvet ved Sumatra, - diverse facts, beregninger og formodninger efter jordskælvet ved Sumatra 26. december 2004" med henvisning til oversigt fra U.S. Geological Survey over jordskælvet og de mere end hundrede efterskælv (over 5,0), der har ramt øgruppen Andamanerne og Nicobarerne.

10. december 2004:
Nepal - turisterne lader vente på sig!
Som mange ved er der lidt interne politiske problemer i Nepal. Det maoistiske kommunistparti kæmper med næsten alle midler for at styrte det eksisterende styre, som de betegner som undertrykkende i forhold til flertallet af befolkningen. Kampene blev intensiveret i midten af 2004, og turiststrømmen - der ellers var ved at vende tilbage - aftog atter i efteråret. Læs artiklen: "Der rejser stadig danskere til Nepal - trods alt!" om rejser til Nepal, samt lidt om noget, der minder om dobbeltmoral hos Udenrigsministeriet.
Se oversigten øverst på siden til højre over ældre indlæg til InfoBLOG'en!
Creative Commons Attribution 2.5 License!
Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attrib. 2.5 License
© Mogens Engelund, 1999-2006

...tryk på teksten herunder for at sende e-mail til mig!
Hvis du vil sende mig en e-mail, så tryk her!

Opdateret d. 1.4.2007